Haarlemmermeer had wel rekening gehouden met de geluidsoverlast van Schiphol, zegt wethouder Jurgen Nobel: ‘Een belangrijk punt van aandacht bij de woningbouw in Schuilhoeve is het industrielawaai en het grondgeluid. Het bestemmingsplan - met bijbehorende onderzoeken – geeft uitgebreide aandacht aan deze onderwerpen.’

De gemeente deed na een tussenvonnis meer onderzoek naar de geluidsoverlast van proefdraaiende vliegtuigen, maar het is nog niet voldoende, oordeelde de Raad van State. De rechters hebben het bestemmingsplan vernietigd en de bouw kan dus niet doorgaan.

Volgens wethouder Nobel is woningbouw zo dichtbij Schiphol wél mogelijk en hij is dan ook erg teleurgesteld in deze uitspraak. Hij geeft Schuilhoeve nog niet op en kijkt welke mogelijkheden er nog wel zijn. Als Haarlemmermeer huizen wil bouwen aan de oostzijde van Badhoevedorp, moet de gemeente sowieso met een nieuw bestemmingsplan komen.

Schuilhoeve maakte deel uit van de ambitie van de gemeente om vóór 2040 ongeveer 20.000 woningen te bouwen. Die ambitie staat nog steeds, zegt de gemeentewoordvoerder tegen Stadszaken. Wel gaan sommige projecten moeizaam. Geluid is daarbij een van de obstakels, aldus de woordvoerder. Ook heeft de gemeente niet alle grond in bezit en lopen er overleggen en procedures met de grondeigenaren.

Tussenvonnis voor meer geluidsberekeningen 

De plannen voor Schuilhoeve komen uit 2018. Op 15 november in dat jaar stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Badhoevedorp Schuilhoeve vast. De KLM stelde tegen dit besluit een beroep in. Op 2 december 2020 deed de RvS een tussenuitspraak, wat inhield dat nog niet gebouwd kon worden. De gemeente moest meer onderzoek doen, maar de RvS vindt dat dus nog onvoldoende. 

Haarlemmermeer wil van Schuilhoeve een eigentijds tuindorp maken met 500 tot 700 woningen. Het plangebied Schuilhoeve ligt aan de oostzijde van Badhoevedorp aan de kant van Schiphol tussen bedrijventerrein Schuilhoeve, de Schipholweg, de Vliegenierswijk en de Vogelwijk. Het totale oppervlak van het plangebied is ongeveer 40 hectare.  

De uitspraak zorgt voor een flinke financiële tegenvaller. De opbrengst van de woningbouw zou bijdragen aan de kosten die destijds gemaakt zijn van de omlegging van de A9. Die is 600 meter verlegt en gaat niet langer dwars door Badhoevendorp. Door de verlegging, en verbreding, is de regio Amsterdam beter bereikbaar geworden. De kosten die Haarlemmermeer heeft gemaakt, zijn volgens een woordvoerder van de gemeente inmiddels verwerkt in de begroting.