De opgave voor marktpartijen zit vooral in het verduurzamen van het aantal vierkante meters, schrijft het Kadaster. Als het om het bezit met labels D en slechter gaat, gaat het om bijna 7 miljoen vierkante meter en met kantoren met onbekende labels meegerekend gaat het om ruim 15 miljoen vierkante meter. Veel van die gebouwen zijn voor 2000 gebouwd. 

In de cijfers die het Kadaster heeft geanalyseerd, maakt de RVO onderscheid tussen de kantoren. Ruim 65.000 van deze kantooradressen zijn zeer waarschijnlijk label C-plichtig en bijna 28.000 zijn dat vermoedelijk. Ruim 44.500 van de totale kantorenvoorraad hebben volgens inschatting van de RVO geen label C-verplichting. 
 

De verplichting voor energielabel C komt uit het Bouwbesluit 2012. Daarin staan ook uitzonderingen. Zo hoeven monumentale gebouwen geen label C te hebben. Ook kantoren in een gebouw dat grotendeels een andere functie heeft, zijn vrijgesteld. Net als kantoren waarvoor de terugverdientijd van de investeringen langer is dan 10 jaar. 

Het gebrek aan label C wil niet zeggen dat de gebouwen waarvoor de verplichting geldt daadwerkelijk grote energieverspillers zijn. Er is een groot tekort aan inspecteurs. Ook zijn er vastgoedeigenaren die de aanvraag van een label zijn vergeten, zei wethouder Verloop van Veenendaal eerder tegen Stadszaken. ‘Het gaat om de registratie.’

De gemeente Capelle aan den IJssel liet eerder aan Stadszaken weten dat een wijziging van registratie van energielabels debet kan zijn aan de relatief hoge aantal kantoorpanden zonder energielabel C of beter. Eerst werd er op pandniveau geregistreerd, maar nu is dat op adresniveau geregistreerd. ‘Voor een aantal adressen is het energielabel hierdoor niet meer zichtbaar.’ 

De totale kantorenvoorraad in Nederland op 1 oktober telde 137.500 adressen met (mede) een kantoorfunctie met een totale vloeroppervlakte van maximaal 144 miljoen vierkante meter. Dit is gebaseerd op een adressenbestand dat door de RVO is samengesteld uit de Landelijke Voorziening WOZ, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de energielabelregistratie.