De leegstand daalde bij alle gebruiksfuncties, blijkt uit de cijfers van het CBS. Kantoren zijn nog steeds kampioen leegstand van alle gebruiksfuncties, met 9,6 procent. Het totaal aantal lege kantoren bedroeg op 1 januari ruim 8.000.  

Woningen stonden met 2,3 procent relatief gezien het minst vaak leeg. Begin 2022 stonden er bijna 180.000 woningen leeg in Nederland.  

Regionale verschillen 

De cijfers van het CBS kennen regionale verschillen. In Noordoost-Groningen staat bijvoorbeeld relatief veel leeg. De gemeente Eemsdelta voert de lijst aan met 8 procent. Ook gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg kennen een hogere leegstand dan de rest van Nederland (tussen 4 en 6 procent).  

Gekeken naar gebruiksfuncties, valt de leegstand van winkels en kantoren in Limburg op. Renswoude en Bergen kende met 28 procent de hoogste leegstand van winkels.