In januari 2021 introduceerde het kabinet een nieuwe rekenmethode voor het bepalen van energielabels voor woningen. Vergeleken met de vorige vereenvoudigde energielabel (VEL) en de opname door een energieadviseur is het nieuwe uitgebreide NTA-energielabel nauwkeuriger en betrouwbaarder geworden, schrijft minister Hugo de Jonge voor VRO in een Kamerbrief

De nieuwe methodiek lijkt wel voor meer fouten in het bepalen van energielabels te zorgen. Uit een monitoringsrapportage door InstallQ blijkt dat 7 procent van woningen en 8 procent van utiliteitsgebouwen vorig jaar een verkeerd label ontvingen. Volgens de minister komt dit doordat energieadviseurs nog niet voldoende kundig zijn met de nieuwe rekenmethode. 

Minister de Jonge: ‘Ik wil dat het percentage niet kloppende energielabelletters van geregistreerde energieprestatierapporten daalt naar 5 procent  of minder.’ In 2023 moet dit doel zijn gehaald, vanaf 1 januari wordt een groter pakket aan maatregelen ingevoerd. 

De Jonge wil scherper monitoren op de prestaties van adviseurs van energielabels. Met steekproeven moet meer focus komen op slecht presterende adviseurs, door minder tijd te laten tussen het opstellen van een label en de controle. Ook moet er een loket komen voor vragen en klachten van opdrachtgevers en adviseurs.  

De Woonbond is positief over de directe actie van de minister. ‘Het energielabel is een onderwerp dat leeft bij huurders’, zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker energie bij de Woonbond. Het energielabel van een woning heeft veel impact in welke volgorde verhuurders hun woningen verduurzamen. Woningen met de laagste labels E, F en G worden met prioriteit aangepakt. Bovendien heeft het energielabel vanaf volgend jaar invloed op de maximale huur die een verhuurder voor een sociale huurwoning mag vragen. 

Ook woningeigenaren worden beïnvloed door energielabels. Volgens onderzoek van Kantar Public speelde in 2017 bij 9 procent van woningeigenaren het energielabel een rol bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. In 2022 bleek dit voor het vereenvoudigd energielabel (VEL) 10 procent en is het voor het uitgebreide NTA-label verdubbeld naar 20 procent. 

Huizen met een zeer laag energielabel (F en G) worden door potentiële kopers vermeden in de zoektocht naar een nieuwe woning, staat in de Kamerbrief van De Jonge.