‘De woningmarkt zit op slot. Daarom zochten we met de challenge naar vernieuwende oplossingen die een keten aan verhuisbewegingen op gang brengen. Senioren laten vaak een ruimere woning achter, voor bijvoorbeeld jonge gezinnen. De gezinnen laten vaak kleinere woningen achter die keihard nodig is voor een nieuwe generatie starters’, zegt gedeputeerde Anne Koning over de prijs. 

Doorstroom van ouderen kan flink wat woonruimte vrijspelen, maar komt in de praktijk nauwelijks op gang. De doorstroomtrein staat stil, want het aanbod van geschikte woningen is simpelweg te beperkt. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam kwam met een alternatief voor snel zo veel mogelijk senior-proof woningen bijbouwen: laat ouderen meer samenwonen. 

Sander Sparenberg, projectleider en bestuurssecretaris bij de stichting: ‘Woning delen biedt ruimte op de woningmarkt, het gaat eenzaamheid tegen en het drukt de woonlasten. Eén op de vijf ouderen vindt woning delen een interessant concept. Dat was voor ons een eye opener, waar we iets mee willen. Wij zijn het idee nu verder aan het uitwerken. Dit gaan we doen met hulp van de prijs en het netwerk dat we hiermee uitbreiden. 

Eén van de belangrijkste barrières bij ouderen meer laten samenwoningen is de korting op de AOW, zegt Sparenberg. ‘Wij vinden dat dit soort woonvormen beloond moeten worden en niet bestraft.’  

Juryvoorzitter Piet van Leenen: ‘Het idee om ouderenwoningen te laten delen is simpel en effectief en het bij aan het tegengaan van eenzaamheid. Woningdelen voor ouderen kan de nieuwe norm worden. Zeker nu verzorgingstehuizen zijn weggevallen.’