Provinciehuis Zuid-Holland. Foto: Provincie Zuid-Holland
Provinciehuis Zuid-Holland. Foto: Provincie Zuid-Holland

Gratis boek Zuid-Holland over leefstijl en leefomgeving

De provincie Zuid-Holland heeft een gratis inspiratieboek ‘De omgeving als leefstijlcoach’ uitgegeven. Het boekje biedt een verzameling aan ideeën voor een betere samenwerking tussen ruimtelijke ordening en de sociale sector. Het maakt deel uit van de serie e-books die de provincie beschikbaar stelt.

Vrije, onbestemde, ruimte maakt de beleving van je omgeving vitaler, kleurrijker en socialer. Dat is volgens de provincie één van de geleerde lessen uit het boekje (pdf). 'Wanneer overheden op deze locaties de bestemming vrijlaten, ontstaat er ruimte voor initiatief van burgers’, zegt de provincie.  

Door de bestemming flexibel te houden, kan die volgens de Provincie meebewegen met de veranderende wensen van gebruikers.  Een voorbeeld van een vrije ruimte is de Spoortuin in Rotterdam. Dit is een stuk grond dat in beheer is genomen door bewoners.  

Het boekje is ontstaan als een co-creatie van mensen uit onder meer de gezondheidszorg, stedenbouw, welzijn en verkeerskunde. ‘In een aantal gevallen zijn daarbij samenwerkingsverbanden tussen de verschillende werelden ontstaan’, schrijven gedeputeerden Koning en Stolk van Zuid-Holland. 

Zuid-Holland gaf eerder de inspiratieboeken uit over een kwalitatieve functiemix, Compact en kwalitatief bouwen in kleine kernen en Gezonde steden en dorpen. De boekjes worden gemaakt door bureau De Zwarte Hond. Per boekje worden er experts over het onderwerp betrokken. 

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen