De sluis bij het Kornwerderzand zorgde lange tijd voor kopzorgen bij ondernemers en bestuurders in Flevoland, Friesland en Overijssel. Door de beperkte breedte en diepte van de sluis konden grote schepen niet het IJsselmeer bereiken. Via een overslagstation of met kleinere schepen moesten goederen op hun bestemming aankomen.  

Regionale bestuurders hebben de afgelopen jaren in Den Haag gelobbyd om de sluis te verbreden. Zo gaf de Flevolandse gedeputeerde Jan-Nico Appelman onlangs in BT Magazine aan kansen te zien om met de Flevokust de druk op de havens in Rotterdam en Amsterdam te verlichten en van de Flevokust een internationale haven te maken. ‘Lelystad heeft een multimodale functie. De stad wordt al ontsloten door een luchthaven en een spoorweg en als het Kornwerderzand wordt verbreed is er een internationale zeeweg richting Noord-Europa’, zei Appelman.  

Bedrijven betalen mee

Den Haag ging al voor de zomer overstag en stelt 111 miljoen euro beschikbaar voor de verbreding van het Kornwerderzand. Dat bedrag bleek niet genoeg om het totale kostenplaatje van ongeveer 200 miljoen euro te dekken, en dus verzocht het Rijk om een marktbijdrage.  

Naast de 60 miljoen euro die de provincies Friesland, Flevoland en Overijssel nog meebetalen, leggen ondernemers uit de regio 26,5 miljoen euro in om het bedrag rond te krijgen. De provincie Friesland voorfinanciert de marktbijdrage omdat de sluis bij de provincie Friesland hoort. De komende jaren betalen bedrijven dit bedrag terug aan de provincie Friesland. Dat kan zo’n 20 tot 25 jaar duren, schat de Friese gedeputeerde Avine Fokkens in in een persbericht.  

Urker bedrijven spelen een belangrijke rol in de totstandkoming. Van de 35 bedrijven die meedoen aan de marktbijdrage, komen er 14 uit Urk. Dat heeft te maken met de komst van een nieuwe buitendijkse haven in de gemeente, de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Ook bedrijven in de havens van Makkum, Lemmer, Lelystad, Meppel, Zwolle en Kampen doen mee. 

'Grootste maritieme cluster van Noord-Nederland' 

Wethouder Nathanäel Middelkoop noemt het verbreden van het Kornwerderzand voor de gemeente Urk ‘heel belangrijk’: ‘Bedrijven die zich vestigen op de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland hebben door de verbreding van de sluis een veel beter verdienmodel. Er kunnen nu veel grotere schepen naar Urk toekomen.’ 

‘Urk kan zo uitgroeien tot een van de grootste maritieme clusters in Noord-Nederland. De samenwerking met de Flevokust-haven in Lelystad (waar veel maritieme logistiek zit, red.), draagt hieraan bij. Wij kunnen door de verbreding meer goederen uit Lelystad halen om te verwerken, eindigt Middelkoop.