Het geld komt uit het Europese subsidieprogramma ‘Just Transition Fund’. Dat fonds is bedoeld voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de transitie van fossiele brand- en grondstoffen naar duurzamere varianten.

In Noord-Nederland kampen de provincie Groningen en de gemeente Emmen met verdwijnende bedrijvigheid en werkgelegenheid door de transitie. De subsidie moet werkgelegenheid stimuleren.

De provincies stellen naar verwachting twee subsidieregelingen open in januari. Deze subsidies zijn een investerings- en opleidingsregeling voor de proces- en maakindustrie en een regeling voor kennis en het omzetten van die kennis naar commercieel haalbare producten en diensten.

Bedrijven en kennisinstellingen kunnen dan een aanvraag indienen voor innovatieve ideeën en slimme oplossingen, bijvoorbeeld over het produceren en gebruiken van duurzame energie.