Tijdens het werkbezoek lanceerden de gemeenten hun plan voor de Twentse Ontzorg Financiering (TOF) om in één keer het totale bedrag uit te betalen dat gemoeid is met de talrijke Rijksregelingen voor de energietransitie. Op die manier hoeven inwoners niet voor te financieren. Twente wil inwoners zo compleet ontzorgen. 

‘Voor inwoners is ieder formulier een drempel, ieder noodzakelijk vinkje een hobbel en iedere voorfinanciering een risico’, zegt wethouder Jeroen Diepemaat uit Enschede. De Twentse gemeenten benadrukten tijdens het ministeriële werkbezoek dat het ‘nu de tijd is van aanpakken en dóen’. ‘Isoleren in plaats van plannen schrijven. Nieuwe kozijnen in plaats van een procesaanpak’, zei de Hengelose wethouder Claudio Bruggink.  

Volgens de wethouders lukt het inwoners niet op eigen initiatief hun woning te verduurzamen, terwijl energie-armoede op de loer ligt. Daarom stellen de drie gemeenten samen met de stedelijke corporaties en diverse marktpartijen een gebiedsgerichte aanpak voor, waarbij de komende jaren meer dan 10.000 huizen energieneutraal worden gemaakt.  

Daarbij wil Twente grootschalige, industriële renovatie- en verduurzamingsprojecten combineren met de kennis en ervaring van een wijkgerichte, sociaal maatschappelijke aanpak, zoals opgedaan in onder andere Almelo. Wethouder Eugène van Mierlo van Almelo: ‘Onze ervaring laat zien dat verduurzaming van woningen en de aanpak van sociale leefbaarheid elkaar versterken. De energietransitie is daarmee ook een belangrijke sociale transitie.’ 

De wethouders geven aan dat met de nieuwe aanpak goede en langjarige afspraken te maken zijn met bouw- en installatiebedrijven. Op die manier wordt volgens de gemeenten vertraging voorkomen en kunnen samen met corporaties sneller stappen gezet worden. 

Een woordvoerder van minister De Jonge geeft aan dat alle goede ideeën voor verduurzaming worden bekeken, maar hij kan niet zeggen of het kabinet welwillend staat tegenover het plan van de Twentse gemeenten.