Een publieke ontwikkelmaatschappij in de vorm van een besloten vennootschap (BV) is naar het oordeel van beide colleges de beste vorm om ‘voortvarend en samenhangend te sturen op de meerjarige ontwikkeling van deze complexe en integrale opgave’.  

Met de nieuwe samenwerking moeten de plannen voor Fellenoord concreter op papier komen te staan. Eerder gaf de Eindhovense gemeenteraad al aan dit te missen, meldt Studio040.  

‘Om te zorgen dat deze opgave met brede publieke doelen en ambities wordt gerealiseerd, is samenwerking en betrokkenheid van andere publieke partners nodig en wenselijk', schrijven de gemeente en de provincie. Zij schrijven ook met de ontwikkelmaatschappij het risico voor de grootschalige plannen beter te kunnen dragen. 

Het Rijk, de provincie en de gemeente investeren in totaal zo'n 200 miljoen in het realiseren van gebiedsontwikkeling Fellenoord, volgens afspraak uit het BO MIRT. Om specifiek de publieke ontwikkelmaatschappij mogelijk te maken, stellen Eindhoven en Noord-Brabant beiden 13 miljoen euro beschikbaar. 

Medio november werd vanuit het BO MIRT bekend dat het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de regio gezamenlijk 1,6 miljard euro investeren in het versterken van de bereikbaarheid en het versnellen van de woningbouw van de Brainport-regio. Daarbij horen ook afspraken om de wijk Fellenoord versneld te bouwen. 

Van 200 naar 15.000 bewoners 

De komende twintig tot vijfentwintig jaar krijgen de 55 hectare van Fellenoord een kwaliteitsimpuls. Het stationsgebied moet ruimte bieden voor kantoren, maar ook een levendige wijk worden met betaalbaar en hoogstedelijk woonaanbod. Het aantal woonachtigen in Fellenoord zal in 2040 toenemen van 200 tot 15.000. 

Fellenoord is onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling KnoopXL, het gebied dat zich uitstrekt van het PSV-stadion in het westen tot aan de Dommel aan de oostkant. De overheden noemen Fellenoord en KnoopXL ontwikkelingen die van belang zijn voor zowel Eindhoven als de gehele regio en de provincie.