‘Nog eentje die aandacht vraagt voor flessenhals Meppel-Zwolle. Nu, daar kan niet genoeg aandacht voor zijn. Iedere week is die lijn negen uur onbereikbaar. Dat is een werkdag!’ Caroline van der Plas (BBB) was tijdens de commissievergadering over het BO MIRT niet de eerste en niet de laatste die aandacht vroeg voor de spoorlijn tussen Noord-Nederland en de rest van Nederland.  

Ook de Nedersaksenlijn, tussen Enschede via Emmen naar Groningen, kan rekenen op veel steun in de Tweede Kamer. ‘Ouders zeggen tegen mij: met de Nedersaksenlijn kan mijn kind thuis blijven wonen en toch studeren’, zei Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). De regio pleitte vorig week in Den Haag nog voor deze lijn en is gehoord.

In de discussie kwam ook de Lelylijn ter sprake. Veel partijen zijn voorstander, maar BBB twijfelt inmiddels. ‘We hebben zorgen dat mensen uit Amsterdam de huizen gaan kopen en vervolgens niet deel gaan uitmaken van de sociale leefomgeving. En dat die huizen onbereikbaar zijn voor de jongeren daar.’ 

De partijen waren het ook eens over de aanpak van ‘dodenweg’ N50 bij Kampen. Daar gebeuren regelmatig ongelukken met fatale afloop. Inmiddels wordt er een fysieke scheiding gepland tussen de rijbanen, maar dat mag best versnellen, vinden Kamerleden. Stikstof mag wat hen betreft geen belemmering vormen.  

Extra geld voor noordelijke infrastructuur 

Wat de VVD en CDA betreft, mag best extra geld uitgetrokken worden voor al die projecten in Noord-Nederland, buiten de 7,5 miljard euro die nu al in het BO MIRT wordt besteed aan infrastructurele projecten. Dat betekent ook dat er niet meer geld naar de Randstad mag gaan, aldus Harry van der Molen (CDA). ‘Dus niet naar een tunnel in plaats van een brug in Rotterdam.’  

Mahir Alkaya (SP) was de enige die vragen stelde bij het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp, waar het gros van het budget naartoe gaat. ‘Is het doortrekken van de Noord/Zuidlijn wel echt nodig om knelpunten op te lossen. We hebben het over de verdeling van gelden tussen de Randstad en de rest van Nederland. De Noord/Zuidlijn is een exemplarisch voorbeeld.’ 

'Auto-infrastructuur blijft achter' 

Barry Madlener (PVV) wees erop dat voor de meeste mensen de auto nog het meest gebruikte vervoermiddel is. Hij vindt het vreemd dat er daarom relatief weinig in anti-infrastructuur wordt geïnvesteerd. ‘Het ov moet goed op orde blijven, maar ik heb het idee dat we de auto ontmoedigen. Steeds meer mensen worden afhankelijk van het ov, maar dat wordt steeds slechter.’  

Daniel Koerhuis (VVD) is het deels met hem eens. Hij hamerde erop dat er te weinig aandacht is voor familiebezoek. Dan is vooral de auto belangrijk, zei hij. ‘Misschien de auto bereikbaarder maken voor lage inkomensgroepen?’ Hij wil in ieder geval de N-wegen in Oost-Nederland aanpakken. Ook wil hij meer geld voor de wegen rondom de luchthaven Maastricht Aachen Airport. Belangrijk voor hem is ook dat de derde brug in Rotterdam ook toegankelijk wordt voor auto’s. 

‘De auto blijft nodig in de regio’s’, erkende Habtamu de Hoop (PvdA). ‘Heel veel mensen kunnen auto niet betalen. Graag maken we autogebruik, ook elektrisch, toegankelijker. Maar intussen kunnen we het ov niet verwaarlozen.’ Daarbij, zegt De Hoop, zijn de klimaatopgave en het stikstofprobleem niet op te lossen zonder investeringen in ov. Behalve de Lelylijn en de Nedersaksenlijn pleitte hij ook voor verbetering van de Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad. 

Gaat om meer dan infrastructuur 

De regionale discussie over het aantal te bouwen woningen in polder Rijnenburg kwam terug in de commissievergadering. Onder meer vanwege de woningbouw in de Utrechtse polder is de nieuwe lightrail Merwedelijn ingepland. Volgens Koerhuis is die lijn wel erg duur voor het aantal woningen dat er op korte termijn bijkomt. Hij wil dat daarom veel meer woningen gebouwd worden. D66 zette daar tegenover dat het gaat om een schaalsprong: De Merwedelijn kan zorgen voor minder autoverkeer op de wegen rond de stad. 

Wat Lisa van Ginneken (D66) betreft gaat het daarom ook niet alleen om infrastructuur. De MIRT, Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, is toe aan een nieuwe naam: MMBL: het Meerjarenprogramma Mobiliteit, Bereikbaarheid en Logistiek. ‘Het gaat over bereikbaarheidsdenken en dat gaat verder dan alleen infrastructuur’, zei ze. ‘Al bekt MMBL niet zo lekker.’ 

Bij dit commissiedebat waren niet alle partijen aanwezig. Volt, FvD, DENK, Groep Van Haga en PvdD, en de eenpersoonsfracties debatteerden niet mee.