De regio stelt in het bidbook voor om nog dit jaar 63 miljoen euro rijksmiddelen vrij te maken voor de Nedersaksenlijn. Die zijn nog beschikbaar zijn in het Mobiliteitsfonds van het Rijk. De regio legt zelf ook 63 miljoen euro bij. ‘Vergeleken met de 7,5 miljard euro die het rijk recent verdeelde over Infrastructuur in Nederland is dat een relatief gering bedrag met een groot rendement voor Noordoost Nederland’, zeggen de provincies in een persbericht.  

Met die 126 miljoen euro willen de provincies zo snel mogelijk de ontbrekende schakel van 44 kilometer tussen Veendam en Stadskanaal oppakken. Daar ligt al een spoorbedding en er is rekening gehouden met de komst van de lijn bij de aanpak van de N391. Later is meer geld nodig voor een extra perron op station Almelo en capaciteitsuitbreiding van sporen tussen Hardenberg en Emmen. Er is ook meer elektrificatie nodig. In totaal gaan de noordelijke provincies uit van zeker 1 miljard euro investering in de lijn. 

De wens is dat de Nedersaksenlijn in 2030 gereed is. Dan zou Almelo en Enschede verbonden moeten zijn met Groningen via Emmen en Ter Apel. De lijn van 180 kilometer lang is dan volgens de regio belangrijk voor 26 gemeenten en 1,3 miljoen inwoners. De regio denkt dat zesduizend reizigers per dag mogelijk moet zijn. 

‘Dit heeft grote waarde voor de regio. Het verbindt onze toerische hotspots, zorgcentra, onderwijsinstellingen, fieldlabs en innovatiehubs met elkaar, met het landelijke trein-fiets netwerk en met de nabij gelegen powerhouses Groningen, Zwolle en Twente’, schrijven de provincies in het bidbook. 

De provincies gebruiken ook als argument dat Duitsland op dit moment een directe lijn aanlegt tussen Bad Bentheim en Coevorden. Door de Nedersaksenlijn wordt Groningen dan beter bereikbaar voor de Duitsers. Bovendien is de lijn een alternatief als de spoorlijn Zwolle-Emmen uitvalt. De regio vraagt voor die kwetsbare spoorverbinding tussen het noorden en de rest van het land al langer aandacht. 

Op 28 en 30 november praat de Tweede Kamer over de uitkomsten van de BO MIRT.