De subsidie kan volgens de provincie ook gebruikt worden voor kleinere aanpassingen aan de halte. Denk daarbij aan een goede hoogte van de halte voor een gemakkelijke instap, ribbeltegels voor blinden en slechtzienden of de juiste breedte van de halte om met een rolstoel in en uit de bus te kunnen komen. 

Mensen met een beperking kunnen op apps die gebruik maken van het Centraal Halte Bestand zien welke haltes beschikbaar zijn. De provincie zegt dat bestand wordt geactualiseerd.  

De subsidie komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het kader van het Landelijke Bestuursakkoord Toegankelijkheid openbaar vervoer, dat op 7 november is ondertekend. De provincie maakt nu een uitvoeringsplan om aan te geven welke maatregelen moeten worden genomen om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren. 

Het is niet de eerste keer dat er geld bijkomt voor toegankelijke bushaltes. In 2021 stelde de provincie ook al € 2 miljoen beschikbaar om haltes aan te passen. Het geld van de provincie is alleen beschikbaar voor de gemeenten waar de provincie zorgt voor het busvervoer: Noord-Holland Noord, Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek.