‘Een derde van de 900.000 huizen die we tot en met 2030 hebben te bouwen, moeten geschikt moet zijn voor ouderen’, zegt minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting. Volgens de ministers betekent dit dat de leefomgeving uitnodigt tot bewegen en ontmoeten om ouderen zo langer fit, gelukkig en zelfstandig te laten wonen. 

Van de 290.000 woningen moeten er 170.000 gelijkvloers worden. Er moeten ook 80.000 woningen in geclusterde woonvormen komen, zoals hofjes die onderling sociaal contact versterken, en 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken voor mensen met bijvoorbeeld dementie. Dit creëert volgens de ministers ruimte in verpleeghuizen, waar ouderen met zwaardere zorgbehoeften terecht kunnen. 

Met de seniorenwoningen wil het kabinet de doorstroom op de woningmarkt stimuleren. De Jonge: ‘Want als een oudere een eengezinswoning achterlaat, biedt dat ruimte voor een gezin om daarnaar toe te verhuizen, wat weer zorgt voor een vrije plek voor een starter. Meer passende woningen voor ouderen zijn dus voor iedereen van grote meerwaarde.’ 

In alle gemeenten zal de geschikte leefomgeving voor ouderen worden meegenomen in de lokale visie op wonen en zorg. Het landelijke ondersteuningsteam Wonen en Zorg ondersteunt gemeenten in het maken van deze visie.