Er is op dit moment geen sprake is van netcongestie in de Rotterdamse haven, benadrukt woordvoerder Sjaak Poppe van het Havenbedrijf. Transmissienetbeheerder TenneT trok deze week al aan de bel, omdat een aantal havenbedrijven extra elektriciteit heeft aangevraagd om de energietransitie de komende jaren het hoofd te bieden. ‘Zij hebben die elektriciteit nodig om processen te elektrificeren. Je kunt dan denken aan electrolysers om waterstof te produceren, e-boilers, walstroom en de bouw van laadpalen voor elektrisch vrachtvervoer.’ 

Er is 650 megawatt extra elektriciteit aangevraagd vanuit de Rotterdamse haven, veel meer dan eerder gedacht. Enkele jaren geleden was de verwachting dat deze toename pas in 2030 zou zijn bereikt. Nu wordt de extra elektriciteitsvraag tot en met 2030 geraamd op 6 gigawatt. ‘In tien jaar tijd wordt de elektriciteitsvraag verdrie- of verviervoudigd’, zegt Poppe. ‘Alhoewel er nu nog geen congestie is, vermoed ik dat dit probleem in de tweede helft van dit decennium zal spelen. Daarom zegt TenneT nu: het net zit vol.’ 

Een woordvoerder van TenneT bevestigt het vermoeden van Poppe: ‘Maar tussen 2027 en 2029 verwachten we de meeste congestie wel opgelost te hebben. We hebben nu al een melding gedaan bij het ACM omdat we merken dat we door de toegenomen elektriciteitsvraag tegen onze grenzen aanlopen.’ 

De netbeheerder geeft aan bezig te zijn met het versterken van het net. Door de lange proces- en planfase duurt het enkele jaren voordat nieuwe transformatoren in gebruik kunnen worden genomen. Drie strategische transformatoren in de Zuid-Hollandse gemeente Simonshaven zijn tussen 2027 en 2029 gereed.

Horten en stoten 

Die lange doorlooptijden zorgen voor spanning in de Rotterdamse haven. Poppe: ‘TenneT heeft aangekondigd om contracten te flexibiliseren. Alleen vraag ik me af hoeveel direct effect dat zal hebben. De meeste industriële processen in de haven gaan non-stop door. Daarom is er op korte termijn wel echt meer stroom nodig.’ 

‘We zijn bezig met een aantal windparken op zee. Eén die 700 megawatt levert, één die 1 gigawatt levert en één die 1,4 gigawatt levert’, zegt Poppe. ‘In 2030 is een derde van alle windparken in de Noordzee aangesloten op Rotterdam.’  

De vraag is of het voldoende zal zijn. In het Algemeen Dagblad waarschuwde ondernemersvereniging Deltalinqs voor een vertrek van internationale bedrijven uit de Rotterdamse haven als de netcongestie niet snel wordt opgelost. ‘Wij staan klaar voor de energietransitie, maar de infrastructuur is niet gereed. Ik zou zeggen: Nederland, let op uw zaak’, aldus directeur Bas Janssen. 

Poppe vraagt zich af of het zover zal komen: ‘We moeten in korte tijd ons hele energiesysteem omgooien. Natuurlijk gaat dat met horten en stoten. We moeten die frictie zo klein mogelijk houden en dat gaat alleen als we alles zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Netcongestie wordt voor heel Europa een probleem.’