Het ondernemersfonds is zes jaar geleden voortgekomen uit een aantal winkeliersverengingen en bestrijkt inmiddels het hele centrum plus de vier aanloopgebieden Boschstraten, Haagdijken, Oranje Zuid en de Willemstraat.  

Het doel van de samenwerking is om het bezoekersaantal in de binnenstad op peil te houden, waardoor leegstand wordt voorkomen en ondernemers hun gewenste omzet blijven draaien. In de praktijk betekent dat dat er op vier thema’s wordt ingezet, vertelt voorzitter Willem de Laat.  

‘We willen ten eerste nieuwe winkelconcepten naar Breda halen. Ten tweede proberen we de kwaliteit van de horeca te verbeteren, ten derde zetten we in op beleving en als laatste zetten we in op leisure. Zo willen we meer activiteiten naar de Bredase binnenstad halen en sinds kort worden er ook dj-workshops georganiseerd voor jongeren.’ 

Acties 

Het ondernemersfonds heeft de plannen in 72 acties geformuleerd. Een aantal van die acties is al tot uitvoering gebracht, zoals de ‘starterswinkels’. 

‘Startende ondernemers kunnen tegen een gereduceerd huurtarief een jaar een instapklaar pand huren en een winkelconcept uitproberen’, zegt De Laat. ‘Ze krijgen gratis publiciteit en begeleiding, waardoor het voor hen eenvoudiger wordt om een winkel te beginnen. Momenteel hebben we winkels die duurzaam speelgoed verkopen, die handtassen personaliseren en die werken met binnenhuisverlichting.’ 

‘Daarnaast hebben we dit jaar een binnenstadmakelaar aangesteld. De binnenstadmakelaar zoekt naar hippe winkelconcepten in steden als Utrecht en Amsterdam en benadert hen om ook naar Breda te komen. De afgelopen maanden hield hij zich nog bezig met de starterswinkels.’  

Een aantal acties uit het actieplan richten zich ook op duurzame energie. Zo denkt het Ondernemersfonds na over een zonneweide buiten de stad die voor goedkopere en duurzaam stroom in de binnenstad moet zorgen. ‘We kunnen groene stroom bij een leverancier als Vattenfall afnemen, maar kunnen het natuurlijk ook zelf gaan opwekken. Met 950 ondernemers aan boord kunnen we ver komen’, zegt De Laat.  

Financiën  

Of een zonneweide buiten de stad en andere acties kans van slagen hebben, is afhankelijk van geld. Het huidige budget van 650.000 euro moet in de toekomst namelijk ten minste verdubbeld worden. Het fonds onderzoekt daarom een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in het centrum.    

Het ondernemersfonds haalt het geld nu nog voornamelijk uit de Reclamebelasting, die ondernemers verplicht jaarlijks een bepaald bedrag naar de gemeente over te maken. De Laat: ‘Dat is niet helemaal eerlijk, omdat pandeigenaren onevenredig profiteren van het geld dat ondernemers betalen. Winkelvastgoed wordt door inspanningen van de ondernemers meer waard, terwijl pandeigenaren er niets voor doen. Een BIZ lijkt ons dus het beste, want ook pandeigenaren kunnen dan meebetalen.’