‘Het invoeren van betaald parkeren heeft twee redenen’, schrijft wethouder Lot van Hooijdonk (Mobiliteit) in de raadsbrief. ‘In de eerste plaats is de openbare ruimte schaars. Geparkeerde auto’s nemen relatief veel ruimte in en wij vinden het redelijk dat ‘de gebruiker betaalt’.’ 

‘Slim parkeren is daarnaast één van de vijf knoppen van de Utrechtse mobiliteitsaanpak en draagt bij aan onze ambitie om de stad ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden. Invoering van betaald parkeren draagt bij aan het ontmoedigen van het autogebruik.’ 

Utrecht gaat daarom meer vaart maken met het invoeren van overal betaald parkeren, zoals al in het coalitieakkoord stond. In de tweede helft van volgend jaar start de gemeente met de eerste locaties. De komende maanden onderzoekt de gemeente wijken en gebieden waar parkeren nu nog gratis is. Vooral op plekken met een hoge parkeerdruk wordt betaald parkeren versneld ingevoerd. 

Geen uitzondering voor Leidsche Rijn 

Grote woningbouwlocaties zijn geen uitzondering. Daar moet een combinatie van deelauto’s, centrale parkeerplaatsen en goed ov het gebruik van de auto vooral begrenzen. Ook verkent de gemeente of en waar het nodig is om venstertijden beter op elkaar aan te sluiten. 

Als de raad akkoord gaat met de plannen, geldt de draagvlakmeting niet langer voor de invoering van betaald parkeren. Dat houdt in dat bewoners bij een gemeentebesluit een meting kunnen aanvragen voor het draagvlak daarvan.  

Inwoners en andere belanghebbenden mogen het parkeervoorstel voor Utrechtse wijken inzien, maar de keuze voor betaald parkeren staat volgens de wethouder vast. Inspraakmogelijkheden moeten vooral zorgen voor de best mogelijke aanpak. 

Een conceptvoorstel zal naar verwachting begin 2023 voor de raad verschijnen, met daarin de aanpak en de volgorde waarin betaald parkeren in verschillende delen van Utrecht zal worden ingevoerd.  

Met ingang van volgend januari verdwijnt in Utrecht ook de uitzondering van gratis parkeren op feestdagen. Het zou volgens de gemeente niet inclusief en rechtvaardig zijn. De vrijstelling op feestdagen wordt in één keer opgeheven.