Een vrachtwagen van Volvo op waterstof. Foto: Volvo
Een vrachtwagen van Volvo op waterstof. Foto: Volvo

Kabinet trekt geld uit voor nieuwe waterstoftankstations

Het kabinet wil minimaal vijftig waterstoftankstation voor zware vrachtwagens in bedrijf hebben in 2050. Nu zijn het er veertien en om snel meer stations te openen, oormerkt het kabinet 22 miljoen euro uit het Klimaatakkoord voor waterstofstations. Dat is voldoende voor vijf tot tien stations. Meer budget sluit staatssecretaris Heijnen van IenW niet uit, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. 

Het geld wordt verdeeld via een nog te ontwikkelen subsidieregeling, waarbij de nadruk komt te liggen op eigenaren van zware vrachtwagens op waterstof. Per tankstation moeten zo’n 20 tot25 vrachtwagens aangeschaft worden. Dat kan ook in samenwerking met meerdere partijen.  

In de Kamerbrief schrijft staatssecretaris Heijnen dat ze door in te zetten op de trucks de kip-ei-discussie voorkomt: ‘Zo komt vraag en aanbod tegelijkertijd tot stand, en kunnen op steeds meer plekken in het land rendabele waterstoftankstations het levenslicht zien.’  

De subsidieregeling wordt in het leven geroepen onder druk van de Europese Unie. ‘In de meest recente wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie voor de Renewable Energy Directive (REDIII) is de subverplichting voor waterstof in mobiliteit verhoogd naar 2,6 procent.’  

Over deze voorstellen wordt nog onderhandeld. Met de huidige doelen, zo schrijft Heijnen, moet nationaal extra worden geïnvesteerd in waterstof als toepassing voor mobiliteit om ze te halen. ‘Dit beeld wordt versterkt door toekomstige verplichtingen in de voorgestelde Alternative Fuel and Infrastructure Regulation (AFIR), die lidstaten op termijn criteria en afstandsnormen zal opleggen voor de ontwikkeling van bijbehorende waterstoftankinfrastructuur, gericht op zwaar (weg)transport.’ 

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen