Het Rijk investeert met 60 miljoen euro het meest in het plan. De provincie Limburg investeert daarnaast 12 miljoen in de ruimtelijke kwaliteit en de natuur. De gemeente Maastricht draagt de overige 15 miljoen bij in het opnieuw inrichten van de maasoevers en infrastructuur.  

Wethouder Hubert Mackus: ‘Het is een forse opgave die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar alle partijen zien het grote belang om de hoogwaterveiligheid aan te pakken. Samen gaan we kijken welke maatregelen het beste zijn voor de stad, zodat we in de toekomst droge voeten houden, maar ook waarde en kwaliteit toevoegen.’ 

De aanpak voor hoogwaterveiligheid moet zorgen voor een lagere waterstand in de Maas en zijrivieren. Volgens de gemeente zijn de meest impactvolle maatregelen het verruimen van de Maas ter hoogte van de Fransciscus Romanusweg en de doorstroming van eiland Bosscherveld. Als gevolg hoeven de dijken minder te worden opgehoogd. Vooral voor de historische binnenstad van Maastricht is dat erg belangrijk, stelt de gemeente. 

Het actieplan van het Rijk en de Limburgse overheden volgt na flinke overstromingen in juli 2021 in Zuid-Limburg, Duitsland en België. De totale schade in Limburg was 1,8 miljard euro. Een studie van Deltares concludeerde dat de wateropvang vergroot moest worden met 1.400 voetbalvelden.