‘Dit is een prachtige erkenning voor onze geliefde singel’, zegt Eelco Eerenberg, wethouder Stationsgebied. ‘En het is ook een erkenning voor al die professionals, waaronder OKRA Landschapsarchitecten, die lef hebben getoond door de fout uit het verleden te transformeren tot een gebied waar allerlei stedelijke functies natuurlijk door groen en water worden verbonden.’ 

De tweejaarlijkse prijs van het Centre of Contemporary Culture of Barcelona is een erkenning van landschappelijke ingrepen die de stedelijke openbare ruimte herstellen en verbeteren. De Catharijnesingel bleek het beste project uit 326 inzendingen vanuit 35 Europese landen. In de shortlist van 25 projecten belandde ook het Spoorpark in Tilburg. 

De internationale jury noemde de Catharijnesingel een modelproject voor stedelijke transformatie waarmee een leefbare en klimaatbestendige toekomst voor de stad wordt veiliggesteld. 

Werkzaamheden aan de Daalsesingel, maart 2017. Foto: Marko Faas

Stadssingel is voorbeeldproject  

OKRA Landschapsarchitecten zond het project in. Het bureau noemde de singel een voorbeeldproject om te zien wat de impact op de stad is als de auto niet leidend is in het ontwerp. ‘Dit project geldt als het sluitstuk van het herstel van de Utrechtse stadssingel’, schrijft OKRA. 

Catharijnesingel werd in de jaren zeventig gedempt om ruimte te maken voor een autoweg, de Catharijnebaan. Het maakte onderdeel uit van een plan om de hele singel om de stad te transformeren naar autobaan. Alleen de Daalsesingel en een stuk Catharijnesingel werden uiteindelijk gedempt voor de weg. Die ingreep werd later gezien als een fout.  

Met de verbouwing van winkelcentrum Hoog Catharijne zag de stad kans om dat recht te zetten. Sinds 2020 stroomt er weer water door de Daalsesingel en is de singel rond de stad weer compleet.