De Hinderapp wordt door beide gemeenten al gebruikt sinds september vorig jaar. Volgend voorjaar rolt de app ook uit voor een aantal nieuwe gemeenten in Groningen, meldt de provincie. 

De app geeft inzicht in geur- en geluidshinder van bedrijven die in deelnemende gemeenten wordt ervaren. Dat is belangrijke informatie bij het maken van nieuwe provinciale of gemeentelijke plannen en/of het aanpassen ervan, aldus de provincie Groningen. Het initiatief voor de app komt van de omgevingsdiensten. 

Om de kaart met meldingen te zien hoeven Eemsdeltenaren en Hogelanders geen account aan te maken. Voor het anoniem plaatsen van meldingen en klachten is wél een account nodig. 

Als een melding gaat over een milieuklacht, schakelt de app de ODG in. Indieners van de meldingen worden door de dienst op de hoogte gehouden. Naast de Hinderapp blijft het ook mogelijk om telefonisch melding te maken via de milieuklachtenlijn van de ODG. 

De Hinderapp volgt het proefproject Luchtapp op, dat inwoners van Delfzijl tussen 2018 en 2019 inwoners betrok bij het meten van de luchtkwaliteit rondom het industrieterrein Oosterhoorn. Het leverde inzichten op in de luchtkwaliteit en geurhinder, en zorgde volgens de provincie Groningen ook voor meer regie van omwonenden over hun eigen leefomgeving. 

Een soortgelijke app wordt door andere overheden nog niet ingezet. Alleen in Noord-Brabant ontwikkelde het Brabants Burgerplatform een app voor het melden van stankoverlast door stallen, mestverwerkers en slachthuizen.