De ontvangers zijn de gemeenten Hoekse Waard, Houten, Lansingerland, Loon op Zand, Middelburg, Nijmegen, Ommen, Olst-Wijhe, ’s-Hertogenbosch, Staphorst, Tilburg, Wijchen en het samenwerkingsverband Samenwerking de Bevelanden.

In totaal moeten er in deze gemeenten en de regio Bevelanden 1.865 flexwoningen komen. Het Rijksgeld moet gaten in de businesscases dichten. De eerste woningen moeten in 2023 worden opgeleverd, de laatste uiterlijk eind 2024.

De 22 miljoen euro is ongeveer een vijfde van het totale BZK-budget voor flexwoningen. Op 16 september maakte minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting bekend dat met het inmiddels ontvangen aantal aanvragen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen het plafond van 100 miljoen euro is bereikt. Inschrijvingen die sindsdien binnenkomen worden op een wachtlijst geplaatst.