Het geld komt in heel Nederland terecht, zegt woonminister Hugo de Jonge. ‘Zes miljard voor de zeventien grootschalige woningbouwlocaties, anderhalf miljard in de versnelling van 105 projecten. Binnenstedelijk en buitenstedelijk, binnen de randstad en in de regio. Van Oldambt tot Goes, van Kampen tot Sliedrecht. In het hele land zal gebouwd moeten worden.’ Aangezien zo'n 60 procent van de nieuwe woningen in de Randstad moeten komen, gaat zo'n 65 procent van het geld ook daarheen. 

Met het totale investeringspakket van de 7,5 miljard euro en de middelen uit het Nationaal Groeifonds worden tot en met 2030 ongeveer 400.000 woningen bereikbaar gemaakt. Deze woningen zijn direct te relateren aan de investeringen. Hiervan wordt 85 procent binnenstedelijk ontwikkeld en 15 procent op uitleglocaties. Een deel van geld wordt besteed aan schaalsprongen in het OV, het draaiend houden van de ringen rond de grote steden en netwerkversterking.

Die investeringen zijn onmisbaar voor nieuwbouw, zei de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning tijdens de verdeling van de woningbouwaantallen per provincie. ‘Zonder investeringen in bijvoorbeeld de Oude Lijn, de spoorverbinding tussen Leiden en Dordrecht, kunnen wij 56.000 minder huizen bouwen.' Koek en ei is het echter nog niet, nu het Rijk bevestigt geld vrij te maken voor deze spoorverbinding. Zo kan stikstof nog roet in het eten gooien. 

Dit gaat het kabinet doen: 

 • Tussen Leiden en Dordrecht gaat er meer geld naar de ‘Oude Lijn’, onder meer voor nieuwe stations; 
 • Rotterdam krijgt geld voor een uitbreiding van de Brienenoordcorridor en de A16 en de N210 wordt uitgebreid. 
 • In Rotterdam komt een nieuwe brug tussen Feyenoord en Kralingen voor verschillende vormen van verkeer, ook is er geld voor een hoogfrequente tramverbinding tussen Rotterdam Zuidplein en Kralingen en een hoogfrequente busverbinding tussen Zuidplein en het centrum via de Maastunnel. 
 • Op de ringwegen rond Eindhoven, Utrecht, Rotterdam/Den Haag en Amsterdam komen er slimme verkeersinstallaties met in-car informatie voor betere doorstroming; 
 • In Zeeland krijgen inwoners beter OV; 
 • In de regio Amsterdam wordt de Noord/Zuidlijn doorgetrokken naar Hoofddorp en de kleine metroring tot Hemknoop gesloten. 
 • Station Amsterdam Zuid wordt doorontwikkeld tot een internationaal belangrijk treinstation; 
 • De A10 Zuid wordt ondertunneld en de capaciteit uitgebreid; 
 • Voor Utrecht ligt er geld klaar voor onderzoek naar de Merwedelijn, een tramlijn die deels ondergronds moet komen te liggen. 
 • De dijken bij Venlo-Vierwaarden worden versterkt en rivieren verruimd; 
 • Het stroomgebied van de Maas tussen Eijsden, Maastricht en de monding van de Geul worden verruimd. Geld van de regio zorgt voor betere natuur en stadsontwikkeling; 
 • In Eindhoven is geld uitgetrokken voor een goede dienstregeling met Limburg en met Aken; 
 • Er komt in Eindhoven een aparte busbaan waar bussen snel van en naar Veldhoven kunnen rijden; 
 • 's Hertogenbosch krijgt geld voor een groter trein- en busstation en de spoorzone; 
 • In de stad Groningen komt bij de suikerfabriek een nieuw trein- en busstation; 
 • Acht bruggen in Groningen en Friesland worden vervangen zodat de vaarweg geschikter wordt gemaakt voor klasse Va scheepvaart;
 • Tussen de Achterhoek en Arnhem wordt geïnvesteerd in de RegioExpres. Het spoor wordt daarom verdubbeld tussen Didam en Doetinchem De Huet;
 • Voor Nijmegen, Zwolle, Foodvalley, Spoorzone Arnhem Oost komt geld vrij voor betere mobiliteit;
 • Voor de aanpak van de A50 op het traject Ewijk-Bankhoef-Paalgraven wil het kabinet het gat in het budget vullen;
 • In Overijssel wordt het spoor tussen Enschede en Münster geëlektrificeerd. 

In het hele land belooft het kabinet aandacht voor fietsinfrastructuur. Dan gaat het om fietsbruggen, fietspaden en heel veel extra fietsparkeerplaatsen. De 7,5 miljard is exclusief de reservering van drie miljard euro voor de aanleg van de Lelylijn.

In de plannen staat ook welke projecten zijn afgevallen of on hold zijn gezet. Dan gaat het onder meer over de MIRT-verkenning voor de N57 en de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda. Het kabinet geeft aan dat er geen geld of geen stikstofexpert beschikbaar is.

De Rijksbijdragen voor infrastructuur spiegelen de prestatieafspraken voor woningbouw die De Jonge in oktober met de provincies sloot. Eind september ‘verdeelden’ de minister en de regionale overheden de 900.000 te bouwen woningen tot 2030. De provincies gaven toen aan welwillend te staan tegenover de grote bouwopgave, maar niet zonder geld voor de infrastructurele ontsluiting van de wijken.