Het stroomtekort dwingt tot ‘ontzettend lastige’ keuzes, schrijft Stigter. ‘Zowel nieuwe woonwijken bouwen als ziekenhuizen uitbreiden en bedrijven verduurzamen lukt op dit moment niet. Daar is simpelweg geen ruimte voor op het elektriciteitsnet.’ ‘De situatie in Noord-Holland is dramatisch, en er zijn geen kant- en klare oplossingen.’ 

Ook staat het capaciteitstekort verduurzaming van bedrijven in de weg. ‘Bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, samen verantwoordelijk voor bijna 70 procent van de CO2- reductie die we in Noord-Holland moeten halen volgens het Klimaatakkoord, hebben zoveel last van de file op het elektriciteitsnet dat ze het doel om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten niet gaan halen.’ 

De gedeputeerde stelt dat de provincies samen met netbeheerders Liander er TenneT en de gemeenten de verantwoordelijkheid pakt. De nadruk ligt op de ergste knelpunten ontlasten en het stroomlijnen van procedures voor uitbreiding van de capaciteit. Daarnaast wordt ingezet op zo veel mogelijk ontlasting van het net met energiebesparing en het slim delen van stroom. ‘We zetten alles op alles’. 

Maar het is niet voldoende, aldus Stigter. ‘We gaan nog niet ver genoeg. En dat kunnen we ook niet. We hebben ook het rijk nodig om wetgeving die in de weg zit voor het realiseren slimme oplossingen aan te passen. Daarnaast moeten we netbeheerders, provincie en gemeenten een duidelijkere rol geven in dit vraagstuk. Als Den Haag ons die ruimte geeft, zetten wij als overheden en netbeheerders in Noord-Holland graag alles op alles om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende energie beschikbaar is in onze provincie.’