Dingena Mol

Gemeenten spreken steun uit voor ‘woning eerst’-aanpak dakloosheid

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten spreekt steun uit voor de Aanpak dakloosheid van staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid en Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Housing first is daarbij de insteek. Een monitor moet de voortgang van de gemeenten bijhouden. 

‘Als VNG doen we dit uit de overtuiging dat de centrumgemeenten, die het beleid coördineren, allemaal bezig zijn met het voorkomen van dakloosheid en het zo snel mogelijk onderdak helpen van mensen die dat nodig hebben’, schrijft de gemeenteclub.  

De ministers presenteerden hun plan tegen dakloosheid in juni. Centraal daarbij staat een verschuiving van klassieke maatschappelijke opvang naar preventie, door oorzaken van dakloosheid eerder te signaleren, en via het principe van 'wonen eerst’. Dat houdt in dat dakloze mensen zo snel mogelijk aan een woning worden geholpen, om vanuit daar verdere problematiek aan te pakken. 

Met het nieuwe plan moet dakloosheid in 2030 zijn opgelost. Gemeenten zeggen wel dat de krappe woningmarkt, de huidige economie en andere maatschappelijke ontwikkelingen het bestrijden van dakloosheid moeilijker maken. De VNG wil via een dashboard de voortgang van gemeenten monitoren. ‘Dat zal helpen om tussentijds te beoordelen of alle partijen met hun plannen op koers liggen om ambities waar te maken’, schrijft de gemeenteclub. 

Het kabinet stelt jaarlijks 65 miljoen euro extra beschikbaar. Van Ooijen belooft de financiële middelen voor gemeenten vanaf 2023 beschikbaar te stellen, via de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang. Dat betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor hoe zij het geld besteden. 

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen