Ingenieursbureau Sweco analyseerde in 104 gemeenten het ruimtepotentieel voor extra groen op daken en in woonwijken. Met 7.300 hectare extra groen, gelijk aan 155 Vondelparken, worden 62.000 minder mensen ziek. Dat bespaart 125 miljoen euro aan zorg- en verzuimkosten, schrijft Sweco in het whitepaper ‘Voorkomen is beter dan genezen: ruim 8 patiënten minder voor elke hectare extra groen’.  

Sweco schat dat de jaarlijkse besparing met meer onderzoek kan oplopen tot ongeveer 400 miljoen euro. Dat gaat dan enkel om de financiële baten, de totale maatschappelijke winst van vergroening tot 2050 zou gaan om bijna twee miljard euro. 

Vooral in buurten met grote gezondheidsuitdagingen is de meeste winst te behalen. De aanwezigheid van extra groen in de leefomgeving nodigt onder andere uit tot meer beweging, zorgt voor minder eenzaamheid en helpt bij het herstel van stress en vermoeidheid. Ook heeft vergroening een verkoelende werking, wat hittestress tegengaat.  

‘Nieuwe groencoalities nodig’ 

‘Een betere gezondheid is nu voor veel gemeenten nog geen of nauwelijks een reden tot investeren in de aanleg van extra groen’, schrijft Sweco in het rapport. ‘Laat staan dat dit voor andere partijen binnen en buiten het zorglandschap geldt.’  

Het ingenieursbureau spoort aan tot nieuwe coalities om de kansen van groen te verzilveren. Daaraan zouden de Rijksoverheid, provincies, waterschappen, woningcorporaties, ondernemers, zorginstellingen en verzekeraars samen met gemeenten de handschoen moeten oppakken. Dat is vaak lastig, omdat de kosten en baten van vergroening vaak niet bij dezelfde partijen liggen.