In 2040 moet het openbaar vervoer volledig toegankelijkheid zijn voor iedereen, vinden de ondertekenaars van het bestuursakkoord. Ook voor de twee miljoen Nederlanders met een fysieke of mentale beperking. Reizen via het openbaar vervoer is volgens belangenorganisatie Ieder(in) voor hen niet te doen. 

Zij luidde maandag de noodklok bij NU.nl over de obstakels in het ov voor slechtzienden, mensen met een chronische ziekte en andere beperkingen. De afspraken moeten leiden tot merkbare verbeteringen in de praktijk, zegt Illya Soffer, directeur van de belangenorganisatie. ‘Denk aan het snel oplossen van problemen met defecte liften. Reizigers moeten ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de verbeteringen waar dit akkoord voor bedoeld is.’ 

Al vóór 2032 moeten grote stappen zijn gezet op weg naar het voor iedereen toegankelijke openbaar vervoer in 2040. De partijen achter het akkoord gaan ervan uit dat het effect van hun inspanningen al op korte termijn voor de reiziger merkbaar is. In totaal wordt tien miljoen euro vrijgemaakt door de staatssecretaris, waarvan 1,5 miljoen voor het stimuleren van openbaar vervoer voor Nederlanders met een beperking. 

Betere reisinformatie en toegankelijkheid 

In het ov-akkoord staan een aantal speerpunten om de toegankelijkheid te vergroten. Zo willen de partijen de reisinformatie beter en eenvoudiger aanbieden. ‘Alle reizigers, en met name reizigers met een beperking die vaak hun reis moeten voorbereiden, hebben baat bij zoveel mogelijk actuele reisinformatie’, zegt staatssecretaris Heijnen bij de presentatie van het akkoord aan de Tweede Kamer. 

Ook de toegankelijkheid van haltes en perrons vraagt om verbetering. 'Aan decentrale ov-autoriteiten wordt gevraagd om in overleg met wegbeheerders in driejaarlijkse regionale uitvoeringsprogramma's aan te geven in welk tempo en met welke prioritering de wegbeheerders de bus- en tramhaltes toegankelijk gaan maken', zo staat in de Kamerbrief over het akkoord. Metrohaltes zouden al toegankelijk zijn. 

Verder besteden de ondertekenaars aandacht aan de aanwezigheid en vindbaarheid van toiletten op stations. In 2025 moet op elk station met een of meerdere toiletten, minstens één toilet voor iedereen toegankelijk zijn. In hetzelfde jaar moet ook op elk station in Nederland reisassistentie worden aangeboden, op termijn zit maximaal een uur tussen het aanvragen en ontvangen van reisassistentie. 

Organisaties die Nederlanders met een beperking vertegenwoordigen, zullen bij het opstellen van nieuw beleid voortaan meer worden betrokken. Bij de uitbreiding van nieuwe ov-knooppunten wordt automatisch rekening gehouden met de toegankelijkheid.