Retailondernemers in Nederland hebben het zwaar. Als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen en de inkoopkosten flink gestegen. Steeds meer ondernemers zitten daardoor in de schulden. Minister Adriaansens raamt de coronaschulden op ongeveer 14 miljard voor deze sector. ‘We vrezen dat 6 tot 7 miljard van deze schulden niet terugbetaald kunnen worden.’ 

‘Wat wij als ministerie kunnen doen, is de ergste pijn dempen. We hebben ondernemers een ruime termijn gegeven om hun schulden af te lossen, we hebben een prijsplafond op energie gezet vanaf 1 november, en we komen ook met de TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, red), voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten.’ 

Samenwerking 

Maar die maatregelen helpen volgens Adriaansens niet om de retail toekomstbestendig te maken, zegt ze op het Retailagenda Festival. De minister roept ondernemers op om meer samen te werken, onder meer op het gebied van digitalisering en functiemenging. ‘Ondernemers moeten digitalisering niet als een bedreiging, maar als een kans zien. De opkomst van grote digitale platforms en webshops biedt ook kansen voor de detailhandel om met hen samen te werken.’ 

‘Ondernemers kunnen ook met elkaar samenwerken om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. In Twente werkt het mkb al samen in een arbeidspool. Deze geeft loopbaanperspectief in de retail, waardoor personeel voor een langere periode in de sector worden behouden.’ 

Daarnaast wijst Adriaansens op functiemenging. Volgens haar kenmerkt een aantrekkelijke binnenstad zich door een combinatie van functies. ‘Als ik naar een boekenwinkel ga, wil ik er ook een koffietje kunnen drinken. Ondernemers moeten creatief zijn. Dat helpt enorm.’ 

Geen financiële middelen 

Uit onderzoek van Q&A Research blijkt dat 75 procent van de ondernemers bereid is om te investeren in de digitalisering van hun winkel. 41 procent geeft echter aan daar de financiële middelen niet voor te hebben.  

Adriaansens: ‘Als overheid kunnen we kijken naar bepaalde stimulansregelingen. Die plannen moeten echter wel door samenwerking worden gedragen.’ 

De Retailagenda organiseert samen met DNWS en Kern op maandag 7 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht het Retailagenda Festival ‘DE WAARDEVOLLE BINNENSTAD’-  route naar een positieve toekomst. Minister Micky Adriaansens (EZK) verzorgde de opening van de dag.