In 2022 zijn minder nieuwe projecten op land gestart dan Gelderland had gepland. De provincie loopt daarmee achter op haar eigen RES-ambities. Dat meldt Gelderland op basis van een tussenrapportage. Op dit moment is ongeveer twintig procent van het totale doel van 6,5 Terawattuur (TWh) duurzaam opgewekte energie gerealiseerd.  

Oorzaken voor de vertraging zijn volgens Gelderland de congestie op het elektriciteitsnet en het ontbreken van een landelijk normenkader voor windturbines. Ook de lange duur van gemeentelijke formaties en de inmenging van direct omwonenden en gemeenteraden werkten volgens de provincie vertragend.  

Tot slot houdt de provincie bij het plaatsen van windprojecten rond de Veluwe rekening met het leefgebied van vogel de wespendief, wat ook een rol speelt bij de trage uitvoering van de RES.  

Volgens de provincie lopen de regionale energiestrategieën overal in het land vertraging op. Dat is te zien in een landelijk overzicht van het Nationaal Programma de Regionale Energiestrategie. Nog niet alle regio's hebben al een plan voor het gebruik en het transport van warmtebronnen, die zijn vastgelegd in de RES 1.0. 

Om de RES-doelstellingen te halen, investeert Gelderland geld om in gemeenten energieloketten op te zetten en aardgasvrije wijken te bouwen. Ook voert zij procedures om windparken mogelijk te maken.  

Onder andere energieknooppunten, zogenoemde smart energy hubs, moeten helpen om slim met het elektriciteitsnet om te gaan. Hieraan werkt de provincie samen met netbeheerders, gemeenten en bedrijven(terreinen).