Een bruisende binnenstad en voldoende onderwijsinstellingen gaan hand in hand met elkaar, leerde de gemeente Dordrecht de afgelopen decennia. Zonder grote onderwijsinstellingen wordt het namelijk lastig om een voor studenten aantrekkelijke binnenstad te creëren en andersom. ‘Het is een beetje het verhaal van de kip en het ei’, zegt wethouder Chris van Benschop. Ontwikkelingen op de Smart Campus Leerpark moeten Dordrecht de komende jaren een economische boost geven.  

Dordrecht was in een ver verleden een van de belangrijkste steden in Zuid-Holland, maar is inmiddels voorbijgestreefd door ‘buurman’ Rotterdam, Den Haag en Leiden. Omdat Dordrecht van oudsher geen grote HBO-instelling of universiteit heeft, trekken jongeren weg naar Breda, Rotterdam of elders in het land om daar te studeren. Mede door deze braindrain hebben inwoners gemiddeld een lage sociaaleconomische positie.

De gemeente Dordrecht wil de komende jaren de sociaal-economische kloof overbruggen door vol in te zetten op de ontwikkeling van de Smart Campus Leerpark, waar bedrijfsleven en onderwijs samenkomen om zowel de Dordtse bedrijven sterker te maken als het onderwijsaanbod te vergroten. Wethouder Chris van Benschop (GroenLinks) met de portefeuille arbeidsmarkt & economie, Smart Campus Leerpark en hoger onderwijs vertelt over de plannen in haar stad.  

Hoe maak je van Dordrecht een aantrekkelijke stad om te wonen en werken? 

‘We moeten goed in beeld hebben wat voor mensen er in Dordrecht wonen. Wat voor type werk doen zij? En welke sectoren zijn er actief in de stad? Ook moeten we rekening houden met de fysieke ligging tussen Rotterdam en Antwerpen. We zijn omringd door water. Als we bedrijven naar de regio halen, willen we dat ze passen bij het profiel van de regio. Dat profiel is: veel maritieme maakindustrie, logistiek en zorg. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is hier een groter werkgever. Nieuwe bedrijven moeten dus echt wat bijdragen een stad en met hun werkgelegenheid aansluiten op de behoeften.’ 

‘Daar moeten wij onze voorzieningen en huisvestingsplannen op aanpassen. Qua sociaaleconomische positie zijn wij 40e van de 50 grootste steden in Nederland, onder andere omdat hier veel mensen met een lager inkomen wonen. Het passen en meten is een zoektocht gebleken.’ 

Welke rol speelt onderwijs voor een economisch aantrekkelijke stad? 

‘Onderwijs is erg belangrijk en iets waar we hard aan trekken. We hebben hier een groot mbo en bouwen aan ons HBO-onderwijsaanbod. Zo hebben we samenwerkingen met de Hogeschool Ede, Hogeschool Rotterdam, InHolland Hogeschool en de HBO Drechtsteden. Ook hebben we op de Smart Campus Leerpark eb de HBO-instelling Dordrecht Academy met een aantal AD-opleidingen. Dat zijn tweejarige HBO-opleidingen met focus op de praktijk. Met het bedrijfsleven werken we samen om onderwijs en arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen.’ 

‘Jongeren die hier worden geboren, moeten in Dordrecht kunnen blijven studeren. Daarom kijken we ook naar Rotterdam en Breda: wat hebben die steden wat wij niet hebben? Een studentenleven. Daarom zetten we nu vaart achter de bouw van studentenwoningen. Ook is de levendigheid van de binnenstad een opgave, maar dat is een beetje het verhaal van de kip en het ei. Zonder studenten krijg je geen danscafé in de binnenstad. En als er geen danscafés zijn: hoe houd je studenten dan vast in je stad? Wij denken dat door het uitbreiden van het opleidingsaanbod en het uitbreiden van studentenhuisvesting dit probleem zich vanzelf zal oplossen.’ 

De Smart Campus Leerpark wordt belangrijk in het realiseren van die ambitie? 

‘Dat klopt. Naast dat de Dordrecht Academy en het Da Vinci College hier gevestigd zijn, werken we er ook nauw samen met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven benoemt aan wat voor soort opleidingen er behoefte is en wij proberen die te realiseren. Ook is er ruimte voor start-ups en scale-ups. Er is verder gesproken over het realiseren van een maakfabriek, waar de maakindustrie samenwerkt met het onderwijs.’ 

Is een fusie met de overige Drechtsteden niet de oplossing om van Dordrecht een economisch welvarender stad te maken? De gemeente Drechtsteden zou in een klap de vijfde gemeente van Nederland zijn.  

‘Fuseren ligt politiek gevoelig, maar zorgt wel voor een efficiëntieslag. Ik sluit niet uit dat de gemeente Drechtsteden er in de toekomst gaat komen, maar voorlopig is er geen draagvlak. Eigenlijk hebben we qua regionale samenwerking afgelopen jaar een stap teruggezet. We hadden met de Drechtraad een politiek orgaan dat op regionaal niveau besluiten nam op het sociale domein, maar die besluiten moesten vervolgens nog doorvertaald worden op gemeentelijk niveau. Dat werkte niet heel lekker.’