Volgens een indicatie van minister de Jonge kan de maximale huurprijs van een woning met G-label zo'n 50 euro kunnen dalen, ook de huur voor woningen met labels E en F gaan iets omlaag. Dit komt doordat woningen met dit label in het woningwaarderingssysteem (WWS) zo'n tien punten dalen.

Door woningen met de laagste labels aftrekpunten toe te kennen, hoopt De Jonge een extra financiële prikkel toe te voegen om woningen te verduurzamen. 

De brief van de minister is een reactie op moties van Kamerleden Attje Kuiken en Henk Nijboer van de PvdA en Laura Bromet van GroenLinks. Zij verzochten het kabinet om huurders een ‘afdwingbaar recht’ te geven op stevige huurverlaging. De motie Kuiken stelde voor om ook woningen met energielabel C mee te nemen. De Jonge neemt dit echter niet over. 

Onder andere de Woonbond dringt al langer aan op huurverlaging. De huurdersbelangenorganisatie stelt voor om woningeigenschappen als enkel glas als ‘bouwkundige gebrek’ aan te stippen. Woningen met enkel glas zouden dan minder punten krijgen.  

'Huurverlaging onvoldoende effect'

De nieuwe maatregel heeft volgens de Woonbond onvoldoende effect op de juiste huurders: puntenaftrek heeft volgens de organisatie enkel effect op huurders van woningen met een (bijna) maximale huur. De maatregel van De Jonge leidt dus niet tot huurverlaging voor alle huurders van labels E tot G. Met enkel glas als gebrek, zijn verhuurders volgens de bond eerder geneigd om beter te isoleren. 

Volgens minister De Jonge is het echter effectiever in te zetten op energiebesparing in de hele woning. Alleen enkel glas is volgens de minister onvoldoende indicatie van slechte energieprestaties. Als een woning verder niet wordt geïsoleerd, kan het plaatsen van dubbel glas bovendien leiden tot vocht- en schimmelproblemen. 

In Nederland hebben 580.000 woningen energielabel F of G. Ongeveer de helft van deze woningen heeft nog enkel glas. Op dit moment krijgt een label G woning geen extra punten in het WWS. Een perfect geïsoleerde woning met label A++ krijgt de maximale 52 punten. 

De huurverlagende maatregel moet de brug slaan tussen 2024 en 2028. Uiterlijk dan moeten woningcorporaties alle woningen met labels E, F en G uitfaseren. In dat jaar moeten ook 450.000 woningen van het gas af en 675.000 woningen toekomstklaar geïsoleerd zijn.