Dijksma voldeed perfect aan het functieprofiel, zegt René Verhulst, voorzitter van de voordrachtscommissie en burgemeester van Ede. ‘Ze is een herkenbaar boegbeeld, een verbinder en door haar bestuurlijke netwerk en politieke contacten in staat om zichtbare resultaten te bereiken die voor de grote en kleine gemeenten binnen de vereniging belangrijk zijn.’ 

Doorslaggevend voor de geboren Groningse waren ook haar functies als Kamerlid, staatssecretaris (drie keer), wethouder in Amsterdam en burgemeester van Utrecht, aldus Verhulst. ‘Die geven haar een goed gevoel voor veranderende bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en de uitdagingen waar gemeenten voor gesteld staan.’

De PvdA’er zegt haar beoogde voorzitterschap te gebruiken om haar achterban nadrukkelijker te profileren. ‘Wat mij betreft, zetten we als gemeenten op onderwerpen waarbij dat kan, vaker een stap naar voren en zijn we een stevige gesprekspartner die zelfbewust en vanuit eigen kracht opereert, als vertegenwoordiger van alle leden. Ik heb hier erg veel zin in!’ Samen met Jan van Zanen wil ze het komende half jaar als vicevoorzitter werken aan een strategie voor de jaren tot 2030. 

De 51-jarige burgemeester van Utrecht volgt de tien jaar oudere Jan van Zanen op. De huidige burgemeester van Den Haag was ook de eerste burger van Utrecht toen hij in 2015 de voorzittershamer van de VNG opnam. De leden van de VNG moeten nog wel stemmen over de voordracht van Dijksma. Dat gebeurt op 2 december tijdens de ALV.