Volgens Twynstra Gudde-adviseur Gregor Heemskerk is het goed dat de minister dit probleem benoemt. Volgens de campus-expert zijn er op campussen zelf nog voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling, maar zal er vooral gekeken moeten worden naar snelle vastgoedrealisatie  

Die snelle vastgoedrealisatie knelt op de korte termijn. ‘De markt is op zich bereid om te investeren in vastgoed voor scale-ups, ondanks de vaak korte huurcontracten, stelt Heemskerk. Als een campus een krachtig ecosysteem heeft, blijven er nieuwe initiatieven en een constante stroom van bedrijven die het risico voor beleggers om te investeren in campusvastgoed acceptabel maakt.’ 

Op campussen waar het ecosysteem nog niet voldoende volwassen is, ligt er een rol voor overheden om te bevorderen dat campusvastgoed snel wordt gerealiseerd. ‘Daar moet Adriaansens ook naar kijken. De markt investeert op deze campussen nog niet zonder hulp van de overheid en dus kunnen start-ups dan niet groeien’, gaat Heemskerk verder. 

Fysieke ruimte knelt 

Op de langere termijn knelt ook de fysieke ruimte voor uitbreiding. Heemskerk: ‘Het is goed dat Adriaansens hier nu al mee bezig is. Het uitbreiden van een campus vergt een lange planvormingsfase en door het succes van de campussen loopt de beschikbare ruimte snel terug. Daarom moet er ook snel gestart worden met uitbreiden.’  

‘Alhoewel er op campussen in Eindhoven en Delft nog voldoende ruimte beschikbaar is, beginnen het Leiden Bio Science Park, Utrecht Science Park en de campus Heyendaal in Nijmegen echt wel vol te geraken. Op die plekken denken ze al na over oplossingen. Zo bouwt de RIVM op het Utrecht Science Park nu de hoogte in en zien bedrijven die zich willen vestigen nabij de universiteit op de campus Heyendaal dat er nog voldoende plek is op de Noviotech Campus in Nijmegen.’ 

De Noviotech Campus maakte begin deze maand zelfs bekend dat de oppervlakte in tien jaar tijd wordt verdubbeld. Het bedrijventerrein rond halfgeleiderfabrikant NXP gaat het werkoppervlakte verdubbelen van 150 duizend vierkante meter tot 300 duizend vierkante meter.?