De motie van Provinciale Staten werd aangenomen met 20 tegen19 stemmen. De coalitie van VVD, GL, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 kwam één stem tekort doordat een lid van de ChristenUnie afwezig was. Ook het nieuwe kaderdocument, waarin wel grote datacentra mogelijk werden gemaakt, werd verworpen. 

De provincie heeft zeggenschap over datacentra van 50MW of groter. Het kabinet werkt aan Rijksinstructieregels voor ‘hyperscale’ datacenters van meer dan 10 hectare en een vermogen van 70 MW en meer. Bij kleinere datacentra zijn gemeenten het bevoegd gezag. Omdat volgens de oppositie zulke datacentra grote impact kunnen hebben op de hele provincie, wil de oppositie ook daar een vinger in de pap houden. In een andere motie riep de oppositie Gedeputeerde Staten daarom op om in gesprek te gaan met gemeenten om ook die datacentra tegen te kunnen houden. 

Datacentrum van Meta 

Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad van Zeewolde in met de komst van een datacenter van Meta. Het besluit kreeg actieve steun van het kabinet, die grond van het Rijksvastgoedbedrijf wilde verkopen en had gezorgd voor toestemming voor de bouw van een onderstation voor de elektriciteitsvoorziening. 

Het besluit bleek erg omstreden. Het was onduidelijk wat de komst van Meta zou doen voor Zeewolde en of het datacentrum wel duurzaam genoeg zou zijn. Niet alleen de oppositie in Zeewolde was fel tegen, ook de Eerste en Tweede Kamer stemden tegen de komst van Meta naar de gemeente. Ook minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zag het datacentrum niet zitten en kwam met nieuwe regels

Door de ophef won de oppositie in maart de verkiezingen in Zeewolde. Het Rijksvastgoedbedrijf had het laatste woord, omdat Meta grond van het Rijk nodig had. Die stelde dat Meta niet aan de voorwaarden voor de koop heeft voldaan. Daarop besloot Meta zich terug te trekken.