Tot en met 2029 wil de gemeente Amstelveen 9.000 woningen toevoegen aan de woningvoorraad. Maar een deel daarvan staat al op losse schroeven. Door geluidsoverlast van Schiphol is het zeer de vraag of de 2.500 geplande studentenwoningen in Kronenburg/Uilenstede er ooit komen. In mei oordeelde de Raad van State dat er niet gebouwd mag in Kronenburg zolang de gemeente geen ‘verklaring van geen bezwaar’ krijgt van het ministerie van IenW.  

Het mag duidelijk zijn dat Schiphol de woningbouwopgave in Amstelveen bemoeilijkt. Aan de coalitie met VVD (8 zetels), D66 (7 zetels), PVDA (3 zetels) en Goed voor Amstelveen (2 zetels) de taak om de komende jaren toch genoeg te bouwen. We interviewen wethouder Floor Gordon van D66 over deze kwestie. Gordon is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, Stadshart, duurzaamheid, groen & water, gezonde leefomgeving, participatie en diversiteit. 

Hoe beïnvloedt Schiphol jullie woningbouw precies? 

‘We moeten rekening houden met Schiphol omdat er beperkingen voor ons gelden. We mogen zonder beperkingen bouwen tot de contourlijn van het LIB-4 beperkingengebied (het LuchthavenindelingsbesluitSchiphol waarbinnen restricties gelden voor ruimtelijke ontwikkelingen, red.). We mogen dus niet verder bouwen dan de lijn op de kaart. Dat is krom, omdat er al decennialang duizenden Amstelveners binnen datzelfde LIB-4 gebied wonen en bewoners van die huizen nauwelijks minder geluidsoverlast hebben dan toekomstige bewoners van nieuwe en beter geïsoleerde huizen die dus nu niet gebouwd mogen worden. In Amstelveen-Zuid, waar uitleglocatie De Scheg ligt, kunnen we door die LIB-zone maar op een heel nauw strookje bouwen.’ 

‘Daarnaast hebben we ook veel groene en beschermde polders om Amstelveen heen waar we niet kunnen of willen bouwen. Binnenstedelijk bouwen blijft dan over, maar ook dat brengt een hoop uitdagingen met zich mee. De hoge grondprijzen maken het moeilijk om plannen haalbaar te maken. Om de plannen rendabel te maken moeten we met een hoge dichtheid bouwen. De omgeving vindt daar weer wat van. Het brengt echter ook een hoop voordelen met zich mee: we bouwen dichter bij het OV en moeten anders omgaan met mobiliteitsoplossingen.’? 

De Tweede Kamer is wel voor bouw in Kronenburg, getuige een recente motie. Verwacht u de studentenwoningen ooit te kunnen bouwen?    

‘Ik wil benadrukken dat het nog niet zeker is of de studentenwoningen in Uilenstede-Kronenburg er gaan komen en we de bestaande studentencampus kunnen uitbreiden om aan de grote vraag naar studentenhuisvesting te kunnen voldoen. De Tweede Kamer heeft met de motie inderdaad aangegeven dat minister Hugo de Jonge nog eens goed naar de plannen moet gaan kijken. De Raad van State heeft eerder bepaald dat de woningbouwplannen in Kronenburg pas mogen doorgaan als de minister van IenW een verklaring van geen bedenkingen aflegt.?Dat vraagt denk ik ook om een herbezinning hoe we moeten omgaan met wonen en vliegen.’? 

Kunt u samen met de MRA optrekken om een doorbraak te forceren? 

‘De studentenhuisvesting in Kronenburg is van belang voor de hele regio, dus heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de plannen altijd uitdrukkelijk gesteund. We werken in de MRA steeds beter samen met elkaar. Het mag duidelijk zijn dat Amsterdam het hart is van onze metropool, in de zin dat veel op Amsterdam is gericht. De stad is een maat groter dan de gemeenten eromheen, dus zorgt dat soms wel voor een verschil in snelheid. De organisatie in Amsterdam is veel groter dan in bijvoorbeeld Haarlem, Zaanstad of Amstelveen. Dat Amsterdam deze plannen steunt, is een grote steun in de rug.’ 

Lees ook: Wethouder Culemborg: Wij zijn een compacte stad en willen dat blijven

Lees ook: Wethouder Emmen: Groene open stad wordt verdicht