‘De eerste reactie van de Europese Commissie is dat men bereid is de Lelylijn op te nemen in het uitgebreide netwerk van de TEN-T', staat in de Kamerbrief. TEN-T staat voor Trans-European Transport Network, een Europees reis- en transportnetwerk tussen grote Europese steden. Staatssecretaris van IenW Vivianne Heijnen meldde de Lelylijn in juni aan voor dit programma. 

De Europese transportministers zijn de komende twee dagen bij elkaar voor een informeel bijeenzijn over de toekomst van Europese spoorverbindingen. Daar komt de Lelylijn ook ter sprake. 

Als de Lelylijn onderdeel wordt van het TEN-T-netwerk, is het mogelijk om Europese subsidie aan te vragen. De aanmelding vergroot dus de kans dat Europa meebetaalt aan de Lelylijn. Harbers hoopt op korte termijn meer te kunnen vertellen over het aansluiten van de Lelylijn op het Europese spoornetwerk, schrijft hij. 

Naast steun via TEN-T zoekt het kabinet ook steun via Connecting Europe Facility (CEF), een instrument van de EU om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te versterken via infrastructuurinvesteringen. 

De totale begrote kosten voor de Lelylijn zijn 5 tot 10 miljard euro. Het kabinet stelt 3 miljard beschikbaar. Ook de betrokken regio's dragen financieel bij. Hoeveel geld Harbers van de EU nodig heeft, is verder niet bekend. 

‘Zwijgende meerderheid is het zat’ 

Reizigersorganisatie Rover berichtte woensdag over de noodzaak voor de Lelylijn, door de uitval van de Hanzelijn. De aanpak van bestaand Nederlands spoor is volgens de organisatie een ‘gepasseerd station’ en geen alternatief op de Lelylijn.  

Het huidige aanbod van Q-liners en Q-link biedt onvoldoende kwaliteit en snelheid om de overstap naar het OV te maken, schrijven de Rover-afdelingen Groningen, Friesland en Drenthe. ‘In Noord-Nederland is een grote zwijgende meerderheid het flink zat om frequent niet per trein meer bereikbaar te zijn en verplicht de auto te moeten pakken.’