Tijdens het BT Event op donderdag 10 november in Zwolle wordt verder ingegaan op het borgen van een goede mix tussen wonen en werken. Meer informatie over het programma en aanmelden vind je hier.

Aan de oevers van de Schie moeten 6.500 woningen verrijzen, samen met 2.000 arbeidsplaatsen. De nieuwe woonwijk komt tussen zware industrie en een evenemententerrein in. Voor de wijk is jarenlang onderzoek verricht.  

Volgens de gemeente moet het een gemengd stedelijk gebied worden met veel ruimte voor betaalbare woningen, cultureel aanbod en een ‘hightech campus’ voor beginnende bedrijven. De gemeente wil ondernemers in de toekomst sterk gaan betrekken bij het project. 

De woonwijk komt er niet zonder slag of stoot. Met zestien moties en amendementen probeerden Delftse raadsleden kritiek van ondernemers in het gebied weg te nemen. Onder andere een inperkend registratiesysteem voor bedrijven is uit de plannen verdwenen. Zeven bedrijven die gedwongen moeten vertrekken om plaats te maken, krijgen nu langer de tijd om een nieuwe locatie te vinden.   

Onvrede over ‘haastig proces’ 

De plannen zijn gemengd ontvangen bij Bedrijvenvereniging Schieoevers (BKS). ‘De raad heeft een hele goede betrokkenheid getoond’, aldus voorzitter Nils Eekhout tegen Omroep West. Desondanks ziet zijn vereniging nog fouten in de plannen. Die zijn volgens de gemeenteraad in principe niet meer recht te zetten, nu het bestemmingsplan is aangenomen.  

De vereniging is van mening dat het project te haastig is afgerond. Dat een meerderheid van de raad instemt met de plannen, heeft volgens Omroep Delft te maken met een forse subsidie van het Rijk. Die krijgt Delft op voorwaarde dat de bouw over minder dan een jaar van start gaat. Om de deadline niet in gevaar te brengen, moest het plan gisteren door de raad. 

‘Het is wrang’, zegt wethouder Maaike Zwart tegen Omroep West over de onvrede onder bedrijven. ‘We moeten kiezen tussen belangen.’ Bedrijven hebben twaalf weken om protest aan te tekenen bij de Raad van State.