Otter is sinds 2014 wethouder in Emmen. In zijn portefeuille zitten de taken financiën & belastingen, wonen, bouwzaken, toezicht & handhaving, inkoop & aanbesteding. Voordat Otter wethouder werd, was hij directeur van zijn eigen bedrijf O&P Management Consult.   

In Emmen is Wakker Emmen, de partij van Otter, veruit de grootste partij. Bij de laatste  gemeenteraadsverkiezingen behaalde Wakker Emmen 15 van de 39 zetels. Samen met de PvdA (zeven zetels) vormt de partij een coalitie. ‘Ons geheim? Goed bereikbaar zijn, dat helpt enorm.’ 

Is Emmen een stad of een dorp? 

‘Hangt ervan af aan wie je de vraag stelt. Ik zeg altijd dat Emmen een stad is. Als je kijkt naar onze regio, is Emmen ook gewoon de grootste stad.’ 

Het concept de ‘Groene Open Stad’, waarnaar Emmen is ingericht, houdt in dat het dorps moet blijven, ook al groeit zo’n gemeente uit tot stad. Houden jullie hier nog steeds rekening mee met de inrichting van Emmen? 

‘Ik kijk hier zelf genuanceerd naar. Het is belangrijk dat de regio een grote stad heeft en die plek willen we wel graag innemen in Emmen. Dan moet je ook werken aan de stad. Dat betekent dat daar stadse voorzieningen bij horen. Een ziekenhuis, mooi theater, Wildlands Adventure Zoo en veel industrie.’ 

Als we kijken naar de woningbouwopgave, houden jullie dan nog rekening met de Groene Open Stad? Als in: niet verdichten. 

‘Wij hebben zoveel ruimte dat wij de hele bouwopgave binnenstedelijk kwijt kunnen. Dat geldt ook voor de dorpen om Emmen. We hoeven nergens echt buiten de stad te bouwen. Dat heeft te maken met het verleden. De stad is heel ruim opgezet. Natuurlijk probeer je wel de kwaliteit erin te houden. Zoals het groen te behouden. Het is niet zo dat wij nu al in een stadium zitten dat we de laatste bomen weg moeten kappen om nog woningen kwijt te kunnen. We hebben nog voldoende ruimte.’ 

U noemde net ook al groen. Emmen is van oudsher een relatief groene stad. Wordt dat dan naar de achtergrond gedrukt? 

‘Weet je wat de groenste stad van Nederland is?’ 

Als u het vraagt, dan zal het Emmen zijn. 

‘Nee, jij denkt dan vast aan Apeldoorn. Maar het is Lelystad. Het hangt allemaal van de definitie af. Die definitie is: hoeveel groen openbaar gebied heb je in je gemeente. Lelystad is een nieuwe stad, dus is het logisch dat die gemeente meer aandacht heeft besteed aan openbaar groen dan oudere steden. Wij hebben in Emmen ook heel veel ruimte en groen in de wijken, omdat de grond destijds heel goedkoop was.‘  

‘Wat ik wil zeggen: groen is meer dan openbaar groen. Vanuit het centrum bij ons is het bos de Emmerdennen 200 meter lopen, maar dit wordt niet meegerekend bij die definitie. Rondom de wijken en dorpen hebben wij gewoon heel veel natuurgebieden liggen, dus ook al zouden wij wat inleveren op het openbare groen, dan blijft het alsnog heel groen bij ons.’  

Dus jullie hechten veel waarde aan groen buiten de stad, en wat minder aan groen in de openbare ruimte? 

‘Het is niet zo dat we parkjes of groenstroken moeten opofferen aan woningbouw, maar we hebben gewoon nog heel veel braakliggende stukjes grond liggen, of herstructureringen uit het verleden die niet helemaal zijn afgemaakt. We hebben dus nog veel bouwmogelijkheden.’ 

Dan naar economie. Emmen heeft grootse plannen met de Dutch Tech Zone. Maar hoe ga je om met krapte op de arbeidsmarkt? 

‘Je moet proberen de capaciteit aan te wenden door onderwijs op de arbeidsmarkt aan te laten sluiten. Ook hebben we Menso hier, dat jongeren en werkzoekenden aan een passende baan helpt door samen te werken met onderwijs en werkgevers. En er komen bij ons ook mensen die niet uit Nederland komen. Zij verblijven hier tijdelijk. De tuinbouwsector is bij ons behoorlijk groot, dat zijn allemaal mensen uit Oost-Europa.’ 

Dus wordt samengewerkt met kennisinstellingen en bedrijfsleven om de juiste werkgelegenheid in de stad te krijgen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? 

‘We hebben hier een groot chemiecluster en HBO-onderwijs. Die lijn tussen studenten en bedrijfsleven is er nu al. Dat willen we versterken met de Universiteit van het Noorden vanuit Groningen (De Rijksuniversiteit Groningen wil in alle grote Noordelijke gemeenten een dependance, red.). Zo zorgen we voor een goed doorlopende leerlijn van MBO tot HBO tot universitair onderwijs. Dit moet allemaal samenkomen op de Greenwise Campus (voorheen de Regio Campus, red.). Een fysieke campus met innovatiecentrum, waar onderwijs en bedrijven werken aan nieuwe producten en technieken, moet er nog komen, De organisatorische samenwerking is er al wel. ‘  

Zijn er nog meer sectoren waar jullie je op focussen, naast het chemiecluster? 

‘We hebben veel mkb in de stad en doen veel op het gebied van recycling. Vroeger handelde het woonwagenkamp hier in sloopauto’s. Die jongens zijn ondertussen heel groot geworden. Heel het schroot van Oost-Europa komt hier naartoe en wordt bewerkt.’  

‘In het chemiecluster zit ook veel recycling. Coca-Cola bouwt hier een fabriek die pet-flessen voor honderd procent nieuw kan maken. Veel bedrijven kunnen dat al deels, maar wij kunnen het ontleden tot molecuulniveau en dan weer helemaal opbouwen. Zo krijgen we voor 100 procent een nieuw product. Dat zit ook in het chemiecluster.’ 

Jullie willen je verder richten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ruimte voor werklocaties hoort daarbij. Is die ruimte er? 

‘We kijken naar een nieuw industrieterrein voor grootschalige vestigingen. Ik ben een beetje terughoudend. We hebben daar wel een plek voor, maar het gehele omgevingstraject moet nog opgestart worden. We zoeken een nieuw bedrijventerrein voor grootschalige bedrijven, dan moet je denken aan 30 hectare plus per bedrijf. Dat soort locaties zijn schaars in Nederland, wij hebben er de ruimte voor. Maar voordat het zover is zijn we minimaal anderhalf jaar verder.’ 

Uw partij Wakker Emmen staat voor goed contact met de inwoners van Emmen. Hoe doet u dat? 

‘Ik heb wonen in mijn portefeuille. Wij zitten dicht tegen de projecten, hebben korte lijnen en hebben het gevoel dat dat de voortgang ten goede komt. Ik ben geen postbode, maar goed bereikbaar zijn helpt enorm.’  

Lees ook: Wethouder Culemborg: Wij zijn een compacte stad en willen dat ook blijven