‘Enerzijds moeten we huurders beschermen tegen te hoge huurprijzen. Anderzijds moeten we zorgen dat er bereidheid blijft om te investeren in nieuwe middenhuurwoningen’, zegt de minister in een persbericht dat het ministerie van BZK afgelopen donderdag verstuurde. ‘Zo gaan mensen een eerlijke prijs voor de kwaliteit van de woning betalen.’ 

Eind september maakte de minister bekend het puntenstelsel bij nieuwe verhuur door te trekken tot 187 punten, ofwel tot huren van 1.000 euro per maand. Daarmee worden op termijn aanvangshuren van veel vrijesectorwoningen aan banden gelegd. Maar om te voorkomen dat dit reguleren leidt tot minder investeringen in middenhuur, deelt de minister nu dat hij wil sleutelen aan hoe de punten worden toegekend.  

Er wordt gekeken naar een ‘algehele prijsopslag’ op het woningwaarderingsstelsel en de waardering van duurzaamheid en bijvoorbeeld (gemeenschappelijke) buitenruimtes. Ook onderzoekt de minister het aanpassen van de WOZ-cap. Deze beperkt de invloed van de waarde van een woning op de maximaal te rekenen huur. De cap werd begin 2022 aangescherpt, na jaren politiek getouwtrek. De Jonge wil hem mogelijk weer verruimen, bevestigde hij in een recent commissiedebat wonen. Daarmee zouden huren hoger worden in gebieden waar de druk op de woningmarkt groot is. 

Later deze maand wordt bekend wat de exacte aanpassingen van het WWS zijn. Dan presenteert de minister het nieuwe model.