In haar visie op digital twins maakt Rijkswaterstaat onderscheid tussen de verschillende bouwblokken van een digital twin: de databronnen, rekenmodellen, een online 3D-omgeving en daarop aangesloten toepassingen.  

Die bouwblokken moeten goed op elkaar aansluiten, zodat overheden en derde partijen hun data en toepassingen gemakkelijk en open source kunnen uitwisselen. Anders ontstaat een zogenaamde vender lock-in, wat inhoudt dat een partij aan een bepaalde dienst of ontwikkelaar vastzit. Onder zo'n dienst uitkomen, betekent vaak opnieuw beginnen. 

Om dergelijke praktijken te voorkomen, is een tussenlaag nodig. Rijkswaterstaat noemt deze de Basisvoorziening 3D. Nu ontwikkelen overheden, voornamelijk gemeenten, hun digital twin vaak nog met programma's die verschillende datastandaarden en formats gebruiken. In de toekomst moet het uitwisselen van data, rekenmodellen en toepassingen gestroomlijnder geen probleem meer zijn. 

‘De data moeten de juiste kwaliteit hebben’, zegt Tessa Eikelboom, teamleider Advies en Toetsing Geodata bij Rijkswaterstaat, tegen Dutch IT Channel. ‘Daar moet je dus onderling afspraken over maken. Dergelijke aspecten benoemen wij in onze visie en roadmap.’ 

Rijkswaterstaat voert zelf zo'n veertig experimenten uit met digital twins, in samenwerking met aannemers en universiteiten. Ook neemt zij deel in het programma Digitale Twin Fysieke Leefomgeving (DTFL) van overheidsstichting Geonovum. In tien fieldlabs willen zij in de praktijk ontdekken wat het betekent om met digital twins te werken.  

‘Het doel is om kennis die wordt opgedaan rond het maken van en werken met digitale tweelingen te delen’, staat op de site van Geonovum. ‘Door data, rekenmodellen, visualisatie en participatiemodellen meer 'open' te maken, willen we de potentie ervan breed maatschappelijk bereikbaar maken.’ 

De potentie van digital twins is groot voor zowel gemeenten als partijen in de gebiedsontwikkeling, maar ook voor burgerparticipatie. Het is mogelijk om in de digitale versie van de stad ruimtelijke opgaven inzichtelijk te maken en projecten of scenario's in de fysieke leefomgeving digitaal te testen.