De CityAccesMap visualiseert voor alle steden met minstens 100.000 inwoners de beschikbare voorzieningen en infrastructuur. De nieuwe webapplicatie is ontwikkeld door onderzoekers van de TU Delft.

‘Het is belangrijk om de aard en de verdeling van ruimtelijke toegankelijkheid onder stedelijke gemeenschappen te begrijpen’, zegt Trivik Verma, assistent-professor stedelijke wetenschap en beleid. 

Betere toegankelijkheid tot voorzieningen, specifiek voor achtergestelde gemeenschappen, gaat ongelijkheid en sociale uitsluiting in steden tegen. Volgens de onderzoekers biedt een betere toegang tot voorzieningen meer mogelijkheden om de sociale ladder te beklimmen. 

De kaart biedt volgens de Trivik en zijn team een kader voor de beoordeling van hoe stedelijke voorzieningen verdeeld zijn over steden en hun bevolking. Dit doet zij volgens het principe van de 15-minuten-stad, waarin basisvoorzieningen op 15 minuten lopen of fietsen bereikbaar zijn. Hiermee kunnen beleidsmakers gebieden in hun eigen gemeente identificeren waar het voorzieningenniveau beter kan. Het ontwerpen van een eerlijker en gelijke verdeling van stadsfuncties kan volgens de onderzoekers niet voordat het bestaande niveau beoordeeld wordt. 

De webapplicatie gebruikt openbaar geografische beschikbare gegevens van OpenStreetMap en openbare kaarten van de Global Human Settlement Layer (GHSL) van de Europese Unie. Deze data worden up-to-date gehouden, waardoor ook toekomstig beleid met de CityAccesMap kan worden getoetst.