Het ingenieursbureau beargumenteert dat eerdere prognoses alleen rekening hielden met economische groei en niet met demografische groei. Dat zorgt volgens Sweco voor een vertekend beeld: de ruimtebehoefte voor werkfuncties valt op basis van economische groei bijna 25 keer hoger uit dan op basis van demografische groei. 

Op basis van enkel economische groei is er in 2040 2000 extra hectare aan kantoorruimte en zelfs 6500 hectare aan bedrijfsruimten nodig in Nederland. De vergrijzing wordt in dit scenario dan niet meegenomen. 

Als Sweco vergrijzing wel meeneemt in het model, dan neemt de ruimtebehoefte voor werkfuncties slechts licht toe: 110 extra hectare aan kantoorruimte en 250 hectare aan bedrijfsruimte. 

‘Dit komt door de beperkte groei van de beroepsbevolking: waar de gehele bevolking met maar liefst 1,6 miljoen groeit, neemt de beroepsbevolking slechts met zo’n 200.000 toe (inclusief verwachte migratie)’, staat in de Cityscan2040.

‘De gevolgen daarvan merken we nu al door het personeelstekort in steeds meer sectoren: de NS kan minder treinen laten rijden, vluchten op Schiphol worden gecanceld en horecazaken moeten vaker de deuren sluiten.’

Robotisering

Gerlof Rienstra erkent dat het meenemen van demografische groei in de prognose gevolgen heeft voor de ruimtebehoefte. De directeur van Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies wil daarnaast nog een andere economische factor belichten: ‘Robotisering. Alhoewel het aantal vierkante meter werkruimte per persoon dan niet omhoog gaat, is er toch ook ruimte nodig om de automatisering van werk mogelijk te maken.'

‘Daarnaast houdt de huidige groeiprognose van het ministerie, op basis van onderzoek van Buck Consultants International en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, al rekening met meer aspecten dan alleen de economie’, eindigt de beleidsadviseur.