In het rapport schetst Kuijken vier scenario's. De meest realistische is volgens hem het bouwen van 5.500 extra woningen in hoger gelegen gebied binnen de Gnephoek met stevige bodemgesteldheid. Het won van het scenario zonder nieuwbouw en twee andere plannen voor woningbouw van andere omvang.  

Het voorkeursscenario biedt volgens Kuijken perspectief voor de ontwikkeling van de polder en een bijdrage aan de woningbouwopgave van de gemeente. Daarnaast blijft er ruimte voor het versterken van bestaande natuurwaarden en wordt met het scenario actief worden gewerkt aan de wateropgave en duurzaam grondgebruik. Alphen aan den Rijn telt momenteel meer dan 100.000 inwoners. In de polder zelf wonen slechts een paar honderd mensen.  

Over het dossier heerst al langere tijd onenigheid tussen de betrokken overheden. Het was vorig jaar nog de reden voor het vallen van het Alphense college. Ook tussen de provincie en de gemeente was discussie: de provincie wilde een deel van het gebied leeg houden.  

Om alsnog tot een definitieve beslissing te komen, werd Kuijken begin juni door minister De Jonge gevraagd om advies uit te brengen over woningbouw in de Gnephoek. Dit nadat De Jonge via een motie in de Tweede Kamer werd opgeroepen om regie te nemen.  

In de nabijgelegen Noordrandpolder buigt de minister zich nog over de plannen voor woningbouw.