‘Afgelopen jaren is het vertrouwen van bewoners en, naar wij begrijpen, ontwikkelaars in de gemeente (en vice versa) echter gedaald tot een dieptepunt’, schrijven acht bewonersorganisaties van wijken waar veel gaat worden gebouwd, SOS Den Haag en Vrienden van Den Haag in de brief. ‘Het vertrouwen is (wederzijds) geschaad doordat veel ruimtelijke opgaven de afgelopen jaren stuitten op weerstand, vertraging en onvrede. Oorzaken hiervan zijn onzes inziens o.a. gebrek aan duidelijkheid over het samenspel en de rolverdeling tussen gemeente, ontwikkelaars en bewoners.’ 

Architect Peter Drijver is namens SOS Den Haag medeondertekenaar. Zijn organisatie heeft de afgelopen tien jaar veel ingesproken bij bouwprojecten. Hij zegt dat de brief komt op het moment dat de gemeente een nieuwe versie van de participatiebrief schrijft. Volgens Drijver miste in de vorige versie een goed participatietraject voor kleinere projecten. 

Drijver zegt dat Den Haag enkele jaren geleden bepaalde vooral in te zetten op grote projecten. Daarom zou er geen participatiebeleid nodig zijn voor kleinere projecten. Alleen zijn die er wel degelijk, meent hij. De architect denkt dat bijvoorbeeld kleine transitietrajecten of woningsplitsingen geholpen zijn met duidelijke afspraken over participatie. Daarmee voorkomt de gemeente vertragingen door zaken van omwonenden bij de Raad van State en weten ondernemers eerder waar ze aan toe zijn. 

In de brief staat dat de afgelopen tijd veel ambtelijk contact is geweest met de organisaties voor

Projectbesluit: Dit is een instrument voor de realisatie van projecten die van nationaal, regionaal of lokaal belang zijn, waarbij afgeweken kan worden van het omgevingsplan;<\/p>

Omgevingsvergunning: Dit integreert verschillende vergunningen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, wat het proces voor het verkrijgen van toestemming voor activiteiten in de fysieke leefomgeving vereenvoudigt.<\/p>

 <\/p>","image":null,"image_credit":null,"image_credit_aantekeningen":null,"url_organisation":"https:\/\/www.rijksoverheid.nl\/onderwerpen\/omgevingswet","link_1_title":"Informatiepunt Leefomgeving","link_1_url":"https:\/\/iplo.nl\/regelgeving\/omgevingswet\/","wikipedia_url":"https:\/\/nl.wikipedia.org\/wiki\/Omgevingswet","twitter":"https:\/\/twitter.com\/AandeslagOw","linkedin":null,"instagram":null,"slug":"omgevingswet","status_id":"4"}' class='clickable-tooltip' title="een Omgevingswet">een Omgevingswet-bestendig participatiebeleid voor (private) ruimtelijke ontwikkelingen en dat het tijd wordt om de inzichten met het gemeentebestuur te delen. ‘Nu er een nieuw college is, en de gemeenteraad al enige tijd in nieuwe samenstelling actief is, willen wij met u beiden in gesprek om onze bevindingen uit dit traject met u te delen.’ 

De ondertekenaars hebben nog geen reactie van de politiek gehad op hun brief. Woensdagochtend komt het onderwerp ter sprake tijdens de commissievergadering Ruimte en donderdagavond is er een debat over de ambities van het Haagse college voor de Omgevingsvisie. De briefondertekenaars willen daar inspreken om participatie bij kleinere projecten weer op de kaart te krijgen.