Een woning krijgt aardwarmte. Foto: Suzi Media Production / iStock
Een woning krijgt aardwarmte. Foto: Suzi Media Production / iStock

Eerste Kamer akkoord met aanpassing Mijnbouwwet; aardwarmte wordt makkelijker

Aardwarmte voor woningen, kantoren, glastuinbouw en industrie kan vanaf volgend jaar sneller en makkelijker worden ingezet. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een aanpassing van de Mijnbouwwet. Daardoor krijgt de energietransitie naar verwachting een boost. De wetswijziging treedt het tweede kwartaal van 2023 in werking. 

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, maakt gebruik van warm water vanuit minimaal 500 meter onder de grond voor verwarming. Omdat bij aardwarmte activiteiten in de diepe ondergrond plaatsvinden, is de Mijnbouwwet van toepassing op de vergunningen. Bij de totstandkoming van de wet in 2002 was aardwarmte nog nauwelijks een factor. Nu steeds meer wordt ingezet op aardwarmte was een aanpassing van de wet nodig. 

De aanpassing die vandaag door de Eerste Kamer is aangenomen, stelt nadere regels aan de toetsing van vergunningsaanvragen, bevat regels om grondwaterkwaliteit te beschermen en legt een basis voor versnelling van de aardwarmtesector en het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte in Nederland. 

Om uitvoering te geven aan de wetswijziging moeten ook het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling worden aangepast. Dat traject loopt op dit moment. De komende tijd maakt de overheid met de sector afspraken over de invoering van de wijzigingen in het vergunningsstelsel. 

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen