‘Juist in deze tijd van grote veranderingen ten aanzien van onze leefomgeving (energie, klimaat, stikstof, grondstoffen, ruimtelijke ordening) is onafhankelijke kennis van hoge kwaliteit onontbeerlijk voor het maken van verstandig beleid’, zegt Hekkert in een persbericht van het planbureau.

Hekkert (1971) is op dit moment hoogleraar Dynamics of Innovation Systems aan het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht. Eerder vervulde hij diverse management- en toezichtfuncties binnen en buiten de Universiteit Utrecht. In zijn werk ligt de nadruk op de combinatie tussen verduurzaming en innovatie.

Hekkert volgt Hans Mommaas op, die de functie sinds 2015 vervulde. Onder zijn leiding werkte het planbureau de laatste jaren aan opgavegestuurd werken, het integraal aanpakken van vraagstukken en het versterken van de samenwerking tussen de inhoudelijke sectoren. Daarbij gaat het om vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en energietransitie, circulaire economie, landbouw, natuur en voedsel in transformatie, en stad en regio in ontwikkeling.