Blok reageerde met bovenstaande beloften via een kamerbrief op een motie. In die motie wordt de regering verzocht de gemeente Rotterdam en andere betrokkenen te ondersteunen bij het opstellen van een plan voor de realisatie van de pijler wonen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

De NPRZ reageert content op de toezeggingen, maar ook kritisch. ‘Wij willen weten wat het tempo van aanpakken is wat de minister voor ogen staat. En uiteraard hebben wij veel vragen over de precieze uitwerking van de maatregelen die de minister wil treffen en hoe de gelijkwaardige bijdrage in euro’s zal worden vertaald. Kortom: een stap in de goede richting maar we zijn er nog niet.’

De gemeente Rotterdam wil een deel van de goedkoopste woningvoorraad vervangen door duurdere huizen, maar de 14 miljoen resterende financiering via woningcorporaties blijkt lastiger dan gedacht. Door de steun van het Rijk hoopt de NPRZ de impasse te kunnen doorbreken. Het NPRZ is een samenwerkingsverband tussen de Rotterdamse (deel)gemeente(n), maatschappelijke partners in de stad en het rijk met als lange termijn doel de sociaal-economische problemen in Rotterdam-Zuid aan te pakken door juist de kansen van dit gebied te benutten.