Het voorkomen van een bouwstop is volgende Remkes één van de drie hoofdoelen van de kortetermijnaanpak stikstof, naast het herstellen en beschermen van natuur en ruimte bieden aan PAS-melders. 

Het afgelopen jaar werden er ondanks de stikstofcrisis nog wel woningen gebouwd, maar naar verwachting wordt dit snel lastiger. Experts voorspellen dat de bouwvrijstelling, waarbij stikstofuitstoot tijdens de bouw niet wordt meegerekend, binnenkort niet meer geldt. 

‘Daarmee kan er op korte termijn nog minder vergund of gebouwd worden dan nu al het geval is. Economen wijzen op de grote economische gevolgen van het stilvallen van de bouw. Vele mensen wijzen op het effect van te weinig woningen’, schrijft Remkes in zijn rapport. Met deze woorden echoot hij eerdere oproepen van bouwers en ontwikkelaars. Zij wijzen er op dat de vergunningspijplijn rap opdroogt. De economische schade kan oplopen tot ruim 40 miljard euro, stelde het Economisch Instituut voor de Bouw eerder. 

Tegelijkertijd is het wel zaak dat de stikstofuitstoot van de bouwsector in te perken. Het kabinet legde tot nu toe vooral de nadruk op de agrarische sector. ‘Om tot een evenwichtiger beeld te komen, dienen op korte termijn ook afspraken over een stikstofaanpak voor de sectoren industrie, mobiliteit en bouw te worden gemaakt, om de stikstofdeken versneld verder terug te dringen’, aldus Remkes.