Pen doet zijn uitspraak op basis van het recente rapport Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen van de provincie Noord-Brabant. Dit rapport verschijnt eens per vier jaar en peilt onder meer de ruimtevraag van werklocaties en werkgelegenheid in de Brabantse provincie.  

Het rapport komt onder meer tot de conclusie dat de ruimtevraag veel groter is dan voorheen gedacht. De schatting is dat de totale extra ruimtevraag in deze regio tot en met 2030 973 tot en met 1.321 hectare bedraagt. Dat terwijl de harde planvoorraad tot en met 2030 slechts 625 hectare bedraagt.  

Vooral grootschalige logistieke bedrijvigheid (>3 hectare) kent extra ruimtevraag, maar juist dit type bedrijvigheid stuit op de meeste maatschappelijke weerstand. Volgens Pen moet de logistieke sector samen met de overheid de lat voor nieuwe logistieke locaties veel hoger leggen om de maatschappelijke weerstand te verkleinen. Ook moet er volgens hem snel worden geïnvesteerd in het beter, duurzamer en intensiever benutten van bestaande terreinen. Hier zijn nu nauwelijks middelen voor. 

‘Tegelijkertijd is het goed te beseffen dat de geraamde ruimtevraag in alle Brabantse regio’s, dus ook voor grootschalige logistiek, grotendeels het gevolg is van de groei- en verduurzamingsambities van bestaande bedrijven in de regio. Juist in Brabant is de logistiek sterk verbonden met de productiestructuur, dus ook in Brainport en in de regio. Voor dit soort logistieke zou ruimte op bestaande en eventuele nieuwe locaties moeten zijn. De schade van draconische maatregelen als een bouwstop is dan ook niet te overzien’, aldus de lector.   

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland merkt al op dat bedrijven verder kijken dan de regio Brabant. Directeur Ellen Kroese: ‘Bedrijven zoeken ruimte voor groei en innovatie. Dat is in Brabant nog moeilijk te vinden. Daardoor kijken ze nu ook over de provinciegrens heen.’  

Geen zorgen bij provincie 

De Noord-Brabantse gedeputeerde Erik Ronnes geeft in gesprek met het Eindhovens Dagblad aan zich geen zorgen te maken over vertrekkende bedrijven die geen groeimogelijkheden meer zien in Brabant.  

Wel zegt hij: ‘De direct beschikbare grond begint op te drogen. Het is onvoldoende om de groei te accommoderen. Daarom is het nog belangrijker om zorgvuldig te zijn met ruimteverdeling. We kunnen het ons niet verloven om een vierkante meter maar een keer te gebruiken. Bij nieuwe bedrijven blijven we kritisch op de meerwaarde voor de regionale economie.’ 

BT Event: Strijd om de Ruimte
Op het BT Event buigen Cees-Jan Pen, Michiel Muller (Picnic), Ralph de Munnik (CTP), Ilse Zaal (IPO) en Petra de Groene (Gemeente Rotterdam) zich over de vraag hoe (regionaal) kan worden samengewerkt bij het borgen van ruimte voor werken. Bekijk hier het hele programma.