Het aantal warmtepompen bij woningen neemt al twee jaar op rij toe met ongeveer 50 procent per jaar. In totaal stonden er eind 2021 ongeveer 939.000 warmtepompen bij woningen. Als de groei doorzet, telt Nederland dit jaar nog een miljoen huishoudens met een warmtepomp. 

Ook het aantal warmtepompen bij utiliteitsgebouwen zoals kantoren, scholen, winkels en ziekenhuizen groeide met 12 procent. Eind 2021 ging het in de utiliteitsbouw om 402.000 warmtepompen. In totaal zijn de 1,3 miljoen warmtepompen goed voor 6 procent van het eindgebruik van hernieuwbare energie. 

De meeste warmtepompen, 636.000, maken gebruik van buitenluchtwarmte en geven deze af aan luchtverwarmingssystemen. Deze ‘omkeerbare airco's’ kunnen zowel verkoelen als verwarmen. Dit type warmtepomp steeg met 67 procent. Zo'n 206.000 warmtepompen verwarmen op basis van een waterbron, dit aantal steeg in 2021 met 25 procent. Zij leveren van alle typen de meeste hernieuwbare energie. De overige 98.000 benutten bodemwarmte. 

Warmte benut door warmtepompen telt mee in het aandeel hernieuwbare energie volgens de EU-richtlijn Hernieuwbare Energie. Warmtepompen in woningen zijn goed voor ongeveer de helft van de 15,9 Terajoule omgevingsenergie in 2021. Wel levert omgevingsenergie slechts 1,4 procent van het totale eindverbruik van energie voor verwarming.